RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 4 grudnia do 28 grudnia 2004r.

 1. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • likwidacji zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej celem zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ,
  • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność miasta a położonej przy ul. Ludźmierskiej,
  • Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących zwrotu przez miasto Nowy Targ kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy publicznym i niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie tych gmin przez osoby fizyczne i prawne na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli a zamieszkałe na terenie miasta Nowy Targ,
  • wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących uzyskania przez miasto Nowy Targ od innych gmin zwrotu kosztów dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Nowy Targ na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli a zamieszkałe na terenie innej gminy,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2004r. oraz zmian w budżecie miasta,
  • wydatków budżetu miasta, które w 2004r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego,
  • zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta,
  • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta.
 2. Dokonano analizy kosztów funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji pod kątem opłacalności utrzymania niektórych linii zwłaszcza na terenie sąsiednich gmin i likwidacji linii przynoszących straty a także pod kątem ewentualnych zmian w zasadach stosowania pozaustawowych ulg za przejazdy oraz planu uzupełnienia taboru.
 3. Postanowiono o wznowieniu opracowania "Obywatele Honorowi Miasta Nowego Targu" w związku z potrzebą jego aktualizacji i uzupełnienia, przeznaczając na ten cel kwotę 10 tys. zł.
 4. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2004r.
  • sprzedaży nieruchomości przy ul. Kowaniec w drodze bezprzetargowej,
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, administrację i inkaso (chodzi o lokal użytkowy w budynku Nr 7 w Rynku oraz plac targowy przy ul. Nadwodniej),
  • finansowania w 2005r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta,.
 5. Rozpatrzono kilkadziesiąt wniosków w sprawie kupna, najmu i dzierżawy mienia komunalnego wydając stosowne decyzje w tej sprawie.
 6. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady Miasta z dnia 25 października br. dotyczących:
  • przyznania medalu zasłużony dla sportu miasta Nowy Targ,
  • przyznania medali za szczególne zasługi dla miasta Nowego Targu,
  • oddalenia skargi p. Janiny i Józefa Topór na działalność Burmistrza Miasta,
  • nabycia udziałów w nieruchomościach przeznaczonych na realizację Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych,
  • trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania,
  • ustalenia cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej,
  • oddania nieruchomości w dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata,
  • Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
  • wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • zaciągnięcia zobowiązania na realizację w latach 2004 - 2005 zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup zintegrowanego pakietu programów do kompleksowej obsługi Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań budżetowych, księgowych, podatkowych sprawozdawczych oraz ewidencyjnych,
  • zaciągnięcia zobowiązania na 2004-2005 rok dotyczącego realizacji projektu ze środków Wspólnych Funduszy Małych Projektów Polska - Słowacja 2002/2003 "Euroregion Tatry - Mapa Atrakcji Turystycznych",
  • zaciągnięcia zobowiązania na 2004-2005 rok dotyczącego realizacji projektu ze środków Wspólnych Funduszy Małych Projektów Polska-Słowacja 2002/2003 "Album Nowy Targ - Kieżmark wczoraj i dziś",
  • udzielenia powiatowi nowotarskiemu pomocy finansowej (przebudowa chodnika w ul. Św. Anny),
  • zmiany uchwały budżetowej na 2004r.
Data wprowadzenia: 03-01-2005
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1698

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE