RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 91
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 26 października do 3 grudnia 2004r.

 1. Pozytywnie rozpatrzono wnioski:
  1. Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu o dofinansowanie kwotą 3.000 zł. XV Podhalańskiego Przeglądu Piosenki Religijnej SACROSONG - 2004.
  2. Dyrektorów Gimnazjów nr 1 i 2 w Nowym Targu o sfinansowanie realizacji programu profilaktycznego "NOE" ; koszt zadania 3.200 zł.
 2. Postanowiono o wystąpieniu do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji miasta o zaopiniowanie wniosków p.p. Agaty Fatli i Marii Chowaniec w sprawie utworzenia niepublicznych przedszkoli na bazie lokalowo-kadrowej obecnych przedszkoli nr 5 i 7.
 3. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Lotników 2, Ośrodek Kolonijno - Wczasowy na Czerwonym,
  • projektu budżetu miasta na 2004r.
  • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  • określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych działek o łącznej pow. 2.379 m2 położonych w rejonie oczyszczalni ścieków,
  • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004r.
  • ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na 2005r. dla terenów stanowiących własność miasta,
 4. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
  • przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ - 6 (ul. Waksmundzka),
  • ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Punkt Opieki nad chorym w domu działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej,
  • nadania nazwy Rondu w Nowym Targu,
  • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej,
  • zmian uchwały budżetowej na 2004r.,
  • określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 5. Zaakceptowano zamierzenia inwestycyjne Dyrektora MZWiK na rok 2004r. o wartości 24 tyś. zł. (ze środków własnych zakładu) polegające na wymianie okien w hali filtrów oraz oddzielenia części administracyjnej hali od części technologicznej. Zaakceptowano również wniosek Dyrektora Zakładu w sprawie przeznaczenia ponadplanowych wpływów z usług na zakup środków trwałych w dziale gospodarka ściekowa na łączną kwotę 300 tyś. zł.
 6. Podjęto decyzję w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego mającego na celu przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności udziału w gruncie pod budynkami wielomieszkaniowymi w stosunku do właścicieli mieszkań w tych budynkach. Stanowisko takie wynika z nowych uregulowań prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 7. Postanowiono przekazać kwotę 5.000 zł. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie ekologicznych toreb z płótna z nadrukiem Nowy Targ "Zielone Miasto" jako działanie w ramach edukacji ekologicznej w ramach programu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5.
 8. Nie przychylono się do wniosku Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w przedmiocie skorygowania opłaty za 2004r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w związku z ich nabyciem na własność.
 9. Podjęto decyzję o likwidacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zaplecza sprzętowo-technicznego zlokalizowanego przy ul. Polnej t.z.w. "starej oczyszczalni ścieków".
 10. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady z dnia 24 września 2004r. a dotyczących:
  • nadania prof. dr hab. Stanisławowi Hodorowiczowi Obywatelstwa Miasta Nowego Targu,
  • zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy-miasta Nowy Targ,
  • ustalenie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną,
  • zmian uchwały budżetowej na 2004r.
  • wystąpienia z Podhalańskiego Związku Gmin,
Data wprowadzenia: 08-12-2004
Wprowadził: Józef Bryuś
Oglądane: 1754

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE