RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 39
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 14 grudnia do 30 grudnia 2010r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę tj: nieruchomości niezabudowanej, nieogrodzonej przy ul. Ludźmierskiej, przeznaczonej pod zielenie oraz nieruchomości niezabudowanej, ogrodzonej na osiedlu Bednarskiego, przeznaczonej pod poszerzenie istniejącej działki siedliskowej.
  2. powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2011, przez organizacje pozarządowe.
  3. powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2011 r. zadania na rzecz edukacji, polegającego na transporcie i opiece w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełnienia obowiązku szkolnego,
  4. maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranej przez wyższe uczelnie i zakłady doskonalenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych tymi dopłatami.
  5. opłat za żywienie pracowników w przedszkolach prowadzonych przez miasto Nowy Targ.
  6. powołania Komisji Przetargowej, do przeprowadzenia w dniu 20 grudnia 2010 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Harcerskiej 2.
  7. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 11039/3 o pow. 986 mkw położonej w Nowym Targu, (za boiskiem sportowym koło lodowiska)
  8. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie edukacji w roku 2011,
  9. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej- świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2011,
  10. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania administracji rządowej zleconego do realizacji Gminie Miastu Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2011,
  11. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym przez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2011.
  12. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo- wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie świetlicy w roku 2011,
  13. wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. obsadzenia mandatu radnego,
  2. przedłużenia umów dzierżawy,
  3. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 17 w Nowym Targu,
  4. zmian uchwały budżetowej na 2010rok Nr XXXIX /457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010r oraz zmian w budżecie miasta,
  5. uchylenia Uchwały Nr VI /31/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz Uchwały Nr XLIX/540/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI /31/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007w sprawie: wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,
 3. W sprawach dotyczących przetargów:
  1. Ogłoszono przetarg na: roboty budowlano - montażowe dla zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa miejskiej pływalni w Nowym Targu"
 4. Inne zadania
  1. W związku z bardzo dużą ilością pytań oferentów oraz wnioskami o przesunięcie terminu zdecydowano o przesunięciu terminu składania ofert na roboty montażowo -budowlane na dzień 18 stycznia 2011r. Zatwierdzono również zmiany warunków tj. :wymiary niecki -25m x 12.5 m.
  2. Rozpatrzono i pozytywnie załatwiono wniosek P. Drużbackiej w sprawie wykupu części działki w celu wykonania zejścia z kładki pieszo- rowerowej na prawy brzeg potoku Biały Dunajec.
  3. Rozpatrzono i pozytywnie załatwiono sprawę dot. wykupu niezabudowanej działki położonej na trasie ścieżki rowerowej od. Pani Haliny Budzyk.
  4. Pozytywnie rozpatrzono wniosek P. Krystyny Rokickiej w sprawie wykupu lub zamiany działki położonej przy ul. Nad Czerwonką pod warunkiem ,że cena nie przekroczy ceny zawartej w operacie rzeczoznawcy.
  5. Omówiono i przyjęto propozycją stawek czynszu dzierżawnego na rok 2011.
  6. Burmistrz wyraził zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat ze Spółką Wodociągową „Klikuszówka” za symboliczny czynsz,
  7. Omówiono i zaakceptowano projekt umowy z Carrefour Polska Sp.z o.o. na okres dwóch lat
  8. Podjęto decyzję o konieczności powtórzenia przetargu dla nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Harcerskiej 2 z ceną wywoławczą jak w wycenie ( 2mln 750 zł ),
  9. Skierowano do Ministerstwa Infrastruktury uwagi do konsultowanego Programu budowy dróg na lata 2011-2015” w tym w sprawie zdjęcia z planu inwestycji - realizacji drogi krajowej „Zakopianki”

Pliki do pobrania

sbmzd_20101214_20101230.pdf (34) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 31-12-2010
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1062

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE