RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 22 października do 8 listopada 2010r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:
 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. określenia zasad i trybu przeprowadzenia dobrowolnych zamian lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Nowy Targ na lokale w nowo wybudowanych budynkach pozyskanych przez Gminę Miasto Nowy Targ na os. Polana Szaflarska 1 i 2 w Nowym Targu,
  2. ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia kontroli w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz miejskich jednostkach organizacyjnych,
  3. zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją,
  4. określenia szczegółowych warunków zakupu udziału 144/5376 części w nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 7159/13 o pow. 1.370 m2 położonej na Kowańcu w Nowym Targu,
  5. określenia szczegółowych warunków zakupu udziału 336/5376 części w nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 7159/13 o pow. 1.370 m2 położonej na Kowańcu w Nowym Targu.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „NOWY TARG 22 (Centrum) w tym zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 11”.
  2. przyznania nieruchomości zamiennej.
  3. przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011.
  4. opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
  5. zmian Uchwały budżetowej na 2010r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta.
 3. W sprawach dotyczących przetargów ogłoszono przetarg na:
  1. zakup energii elektrycznej do jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Nowy Targ oraz do oświetlenia ulic miasta Nowy Targ w okresie od 01.01.2011r. do 31.12. 2011r,
  2. na udzielnie kredytu długoterminowego do kwoty 10. 000 000 zł na pokrycie planowanego w 2010 r. deficytu budżetowego na okres od dnia 30.11.2010 r. do dnia 31.03.2014 r
 4. W okresie od ostatniej Sesji Rady Miasta
  1. omówiono projekt planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum) w tym zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 11” i zaproponowano naniesienie poprawek
  2. rozpatrzono i negatywnie załatwiono wniosek Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej dotyczący zamiany nieruchomości (teren położony w granicach działania ogródków działkowych w zamian za wykup prawa wieczystego użytkowania gruntu w obrębie zakładu produkcyjnego Spółdzielni)
  3. prowadzono prace nad projektem budżetu miasta na rok 2011, który w terminie do dnia 15 listopada 2010r,zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta Nowy Targ,
  4. zorganizowano spotkania z mieszkańcami mające na celu przedstawienie informacji na temat zrealizowanych zadań w okresie upływającej kadencji obecnych władz samorządowych

Pliki do pobrania

sbmzd_20101022_20101108.pdf (31) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 09-11-2010
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1072

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE