RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 22 lutego 2020 roku

53 dzień roku, 8 tydzień roku.
Wschód słońca: 6:37
Zachód słońca: 17:09

Imieniny obchodzą: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

Europejski Dzień Ofiar Przestępstw
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 14 września do 21 października 2010r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. określenia warunków bezprzetargowego zbycia nieruchomości oznaczonej nr ew. 16021/2 położonej przy ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu,
  2. ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (zabudowana nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 11676 o powierzchni 292 m2, ul. Harcerska 2),
  3. ogłoszenie przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Harcerskiej 2 w Nowym Targu,
  4. ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (nie zabudowana nieruchomość stanowiąca działkę ew. nr 1884/5 o pow. 229 m2, os. Niwa),
  5. ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Gorczańskiej w Nowym Targu,
  6. ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (część działki ewidencyjnym nr 19208/27, o powierzchni 0,0100 ha., ul. Rekuckiego),
  7. ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (na wschód od potoku Biały Dunajec i na południe od al. Tysiąclecia, ul. Sikorskiego, ul. Powstańców Śląskich),
  8. powołanie Komisji Przetargowej (sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w bloku wielomieszkaniowym na os. Bór 1),
  9. powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości na Równi Szaflarskiej,
  10. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku obrony w magazynach obrony cywilnej podległych Szefowi Obrony Cywilnej Miasta Nowy Targu,
  11. powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0151-132/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 3 września 2010 r.,
  12. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – otworzenia Stacji Opieki świadczącej usługi w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2010,
  13.  ustalenie wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Lodowej,
  14. zmiany zarządzenia Nr 0151-126/09 w sprawie cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych miasta Nowego Targ działających w sferze oświaty, kultury fizycznej i sportu.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. zmian w Statucie Urzędu Miasta Nowy Targ,
  2. odwołania Skarbnika Miasta Nowy Targ,
  3. powołania Skarbnika Miasta Nowy Targ,
  4. zmiany Uchwały Nr VI/31/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności lub praca społecznie użyteczna.
  5. pozbawienia statusu pomnika przyrody,
  6. utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
  7. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  8. udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej,
  9. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta,
  10. przedłużenia umów najmu i dzierżawy,
  11. zmiany uchwały Nr XL/458/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na realizacje zadań bieżących.
  12. porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ a Powiatem Nowotarskim w zakresie realizacji skrzyżowania nowoprojektowanej drogi z ul. Kowaniec i ul. Kokoszków


   Przekazano ponadto informację Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2009. do zapoznania się:
   Ponadto pozytywnie zaopiniowano projekty przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Miasta uchwał w sprawie przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu oraz przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
 3. W sprawach dotyczących przetargów:
  Ogłoszono:
  1. przetarg nieograniczony na zabezpieczenie korpusu drogi ul. Klikuszówka od strony potoku.
  2. przetarg nieograniczony na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza w Nowym Targu w ramach projektu Rewitalizacji Centrum Nowego Targu - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013
 4. W okresie od ostatniej Sesji Rady Miasta
  1. Podjęto decyzję o utrzymaniu stawek podatków od nieruchomości i stawek podatków od środków transportowych na obecnym poziomie.
  2. Zapoznano się z koncepcją zagospodarowania przestrzennego stacji i przystanków kolejowych i przedstawiono uwagi projektantowi.
  3. Przeanalizowano propozycję Nadleśnictwa Nowy Targ dot. zamiany nieruchomości pomiędzy Lasami Państwowymi a Miastem Nowy Targ i podjęto ustalenia zmierzające do wyceny nieruchomości.
  4. Rozpatrzono wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 i w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 9,
  5. Podpisano umowę na prowadzenie Stacji Caritas przy Parafii Św. Jadwigi
  6. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi na rok 2011, który zostanie przedłożony na najbliższej Sesji Rady Miasta.

Pliki do pobrania

sbmzd_20100914_20101021.pdf (37) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 26-10-2010
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 996

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE