RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 84
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 25 września do 25 października 2004r.

W okresie sprawozdawczym podejmowałem decyzje oraz inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej a w szczególności:

 1. Przekazałem Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. nabycia udziałów w nieruchomościach przeznaczonych na realizację Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.
  2. trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta,
  3. ustalenia cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej,
  4. wydzierżawienia budynku starej maszynowni na terenie MHL,
  5. wieloletniego planu inwestycyjnego - edycja 2005r.
  6. wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  7. zaciągnięcia zobowiązań finansowych w ramach wieloletnich umów na realizację zadań bieżących,
  8. zaciągnięcia zobowiązania na realizację w latach 2004 - 2005 zadania inwestycyjnego p.n. "zakup zintegrowanego pakietu programów do kompleksowej obsługi Urzędu Miasta",
  9. zmiany uchwały budżetowej na 2004r.
  10. zaciągnięcia zobowiązania na lata 2004-2005r. dot. realizacji projektu ze środków Wspólnych Funduszy Małych Projektów Polska-Słowacja 2002-2003 "Euroregion Tatry - Mapa atrakcji turystycznych",
  11. zaciągnięcia zobowiązania na lata 2004-2005r. dot. realizacji projektu ze środków Wspólnych Funduszy Małych Projektów Polska-Słowacja 2002/2003 "Album Nowy Targ - Kieżmark - wczoraj i dziś",
 2. Wydano zarządzenie w sprawie podjęcia czynności sprawdzających uiszczania i inkasa opłaty targowej.
 3. Uwzględniono wniosek Dyrektora MZWiK w sprawie likwidacji bazy zaplecza sprzętowego służb eksploatacji sieci wodociągowo - kanalizacyjnej t.z.w. "starej oczyszczalni ścieków" oraz przeniesienia Zakładu do budynku Nr 21 przy ul. Długiej.
 4. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Teatru "Zwierciadło" z Łodzi dofinansowując udział młodzieży w spektaklu profilaktycznym p.t. "Zakręt" poruszającym problematykę uzależnień kwotą 1.000 zł.
 5. Wyrażono zgodę na zorganizowanie dla nowotarskiej młodzieży profilaktycznych jesiennych warsztatów dziennikarskich przekazując na ten cel środki finansowe w wysokości 1.000 zł.
 6. Podjęto decyzję o spłacie w m-cu październiku całego zadłużenia wynikającego z zawartej umowy na modernizację oświetlenia ulicznego t.j. kwotę 216.179,58 zł. Termin spłaty do 15 kwietnia 2005r. Spłata zadłużenia pozwoli na uniknięcie spłaty odsetek które są wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych.
 7. W okresie trzeciego kwartału br. realizowano zadania z zakresu zamówień publicznych na roboty i usługi. Informacja w tej sprawie stanowi załącznik do sprawozdania.
 8. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady z dnia 30 lipca br. dotyczących:
  • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Nowy Targ w latach 2004-2008.
  • zmiany uchwały Nr 60/XI/99 z dnia 24 czerwca 1999r. w sprawie utworzenia środka specjalnego "Promocja Miasta",
  • zmiany uchwały Nr 47/IX/03 z dnia 11 lipca 2003r. w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu MZK,
  • udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej (dotyczy dotacji na dofinansowanie kosztów przebudowy chodnika w ul. Św. Anny),
  • upoważnienia Burmistrza Miasta do zabezpieczenia umowy w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki udzielonej ze środków NFOŚiGW w Warszawie,
  • zmiana uchwały budżetowej na 2004r.
Data wprowadzenia: 27-10-2004
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1923

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE