RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 1 czerwca do 28 czerwca 2010r.

Znak:Or.0055-6/10
                       

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

I. Wydano zarządzenia w sprawach:

 1. powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości DH Gorce,
 2. powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych ,
 3. ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego – DH –Gorce,
 4. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (MHL wraz z obiektami towarzyszącymi  na cele sportowe – najem na rzecz MMKS oraz na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Targu na czas oznaczony – do 3 lat),
 5. określenia szczegółowych warunków zamiany nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego i ul. Jana Pawła II w Nowym Targu,
 6. przeniesienia prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 6315/5 i 7119/2 w zamian za odszkodowanie za przejęty z mocy prawa grunt ,
 7. ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem( lokal użytkowy ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 a ) lub w dzierżawę ( nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Krakowskiej, nieruchomość położona przy ul. Bednarskiego- zjazd z drogi publicznej,  nieruchomość położona u zbiegu ul. Kościuszki , Św Anny i Kowaniec – zieleniec z miejscami postojowymi
 8. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr.3 im Jana Pawła II w Nowym Targu,
 9. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia –(działki gruntowe niezabudowane położone na Równi Szaflarskiej),
 10. terminów składania wniosków o udzielenie w 2010 r. pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”,
 11. ogłoszenia II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej w roku 2010,
 12. zmiany w  „Procedurze udzielania zamówień publicznych przez podmioty dysponujące  środkami budżetu Gminy Miasto Nowy Targ”,
 13. upoważnienia Dyrektora OPS w Nowym Targu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji,
 14. upoważnienia Dyrektora OPS w Nowym Targu do przekazywania do Biura  informacji gospodarczej -informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego,
 15. upoważnieniu Pani Joanny Cisek – Inspektora OPS do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji,
 16. powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia  konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0151-76/10 Burmistrza Miasta na realizacje zadania  na rzecz edukacji(transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych  do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno –Wychowawczego).
II. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
 1. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 27(Gliniki),
 2. zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadań w latach 2010- 2012 pod nazwą  „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „NOWY TARG 27 (Gliniki),
 3. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 Równia Szaflarska, w tym zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 9,
 4. zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadań w latach 2010- 2012 pod nazwą  „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 9,
 5. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ,
 6. likwidacji zakładów budżetowych w celu przekształcenia w jednostki budżetowe jako formy organizacyjno – prawne działających Przedszkoli Nr 2 i Nr 4 w Nowym Targu,
 7. zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta,
 8. pozbawienia statusu pomnika przyrody
III.W okresie od ostatniej Sesji Rady Miasta
 1. zlecono realizację filmu promocyjnego o mieście Nowy Targ,
 2. podjęto działania dotyczące dalszego postępowania  w zakresie budowy parkingu wielopoziomowego zmierzające do realizacji tego przedsięwzięcia przez Miasto,
 3. wyrażono zgodę na oddanie w najem części dachu na budynku magazynu głównego w kompleksie przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 a
 4. z uwagi zdarzające się przypadki dewastacji i wandalizmu postanowiono o wykonaniu monitoringu boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum Nr 1

Pliki do pobrania

sbmzd_20100601_20100628.pdf (34) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 29-06-2010
Wprowadził: Ryszard Kucipera
Oglądane: 1188

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE