RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 90
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 2 do 29 marca 2010 r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. ogłoszenia przetargu (licytacji) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy Al. Kopernika w Nowym Targu,
  2. zamiany lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym na os. Polana Szaflarska stanowiącego własność Gminy Miasta Nowy Targ na lokal mieszkalny w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Szaflarskiej
  3. ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Składowej 5 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych,
  4. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w bloku wielomieszkaniowym na os. Bór 1a w Nowym Targu,
  5. zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych dla zapewnienia właściwej organizacji roku szkolnego 2010/2011 w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ,
  6. zasad postępowania w procesie oceny pracy dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum prowadzonego przez Miasto Nowy Targ,
  7. zamiany nieruchomości (lokal mieszkalny na os. Polana Szaflarska),
  8. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (nieruchomości niezabudowane o pow. Łącznej 4,5563 ha stanowiące grunty orne, łąki i pastwiska trwałe przy ul. Lotników, „Wiślisko” oraz „Pod Szubienicą”)
  9. przekazania nieodpłatnie 2 monitorów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu,
  10. zmiany Zarządzenia Nr 0151-19/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 stycznia 2010 r. dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2010,
  11. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 17194 o pow. 1.190 mkw, położonej w terenach objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 16,
  12. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (teren na os. Konfederacji Tatrzańskiej 1a),
  13. przyznania medalu Pamiątkowego 660-lecia Miasta Nowy Targ dla p. Kom. Mariusza Wacława za bardzo dobrą współpracę,
  14. ogłoszenia konkursu na kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Targu.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2009 r. zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu,
  2. przyjęcia Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Nowy Targ na lata 2010-2012,
  3. zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta,
  4. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Nowy Targ do realizacji projektu „Centrum informacji turystycznej, kulturalnej i gospodarczej Euroregionu Tatry”,
  5. przyznawania nagród Burmistrza Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
  6. przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2009 uchwalonego dnia 27 października 2008 r. uchwałą NR XXVI/303/08 Rady Miasta Nowy Targ,
  7. przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu wraz z informacją dot. realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Nowy Targ.
 3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na:
  • obsługę geodezyjną Urzędu Miasta Nowy Targ związana z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2010r.;
  • wykonanie usług wydawniczych i drukowania dla projektu: Nowy Targ-Kieżmark transgraniczna prezentacja kuchni regionalnej-współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013;
  • ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowym DH „Gorce” położonej w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego.

Pliki do pobrania

sbmzd_20100302_20100329.pdf (33) KB

Wytworzył: Stanisława Szoltysek
Data wprowadzenia: 30-03-2010
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1186

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE