RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72
Zarządzenie Nr 0151-60/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu.

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0151-99/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 października 2007 r., z późn. zm.) - wprowadza się poniższe zmiany:

1) w § 5 ust. 8 pkt 2) wykreśla się słowa "Sekretarz Miasta",
2) § 21 ust. 14 (Zespół Audytu i Kontroli - zakres działania) otrzymuje poniższe brzmienie:

 1. Audytor Wewnętrzny:
  Przeprowadzanie audytów wewnętrznych, czyli działalności niezależnej i obiektywnej, której celem jest wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności doradczych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniami wykonawczymi, w szczególności:
  1. przeprowadzanie czynności audytowych zapewniających i doradczych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, powszechnie uznanymi standardami oraz metodyką przyjętą w Urzędzie,
  2. ocena kontroli zarządczej w ramach przeprowadzanych zadań audytowych,
  3. sporządzanie, w porozumieniu z Burmistrzem, na podstawie analizy ryzyka planu audytu na następny rok,
  4. dokumentowanie przebiegu oraz wyników audytu wewnętrznego,
  5. sporządzanie i przekazywanie Burmistrzowi sprawozdań z realizacji rocznego planu audytu wewnętrznego,
  6. ustalenie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego.
 2. Stanowisko ds. kontroli:
  1. przeprowadzanie kontroli w Urzędzie Miasta oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych,
  2. przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
  3. koordynowanie kontroli tematycznych i kompleksowych poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
  4. nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2010_0151_060.pdf (27) KB

Wytworzył: Pailina Piekarczyk
Data wprowadzenia: 16-04-2010
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1954

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE