RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72

Zarządzenie Nr 0151-49/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu.


Działając na podstawie Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) - zarządzam co następuje:  
§ 1


W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0151-99/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 października 2007r. z późn. zm.) wprowadza się poniższą zmianę:

  §21 ust. 10 (Straż Miejska - Zakres działania)
otrzymuje poniższe brzmienie:
"Funkcje i zadania Straży Miejskiej określa Regulamin Straży Miejskiej w Nowym Targu stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXII/256/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Nowym Targu"

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2010_0151_049.pdf (24) KB

Wytworzył: Cecylia Suchojad
Data wprowadzenia: 30-03-2010
Wprowadził: Ryszard Kucipera
Oglądane: 1887

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE