RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 62

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 30 stycznia do 1 marca 2010r.


 

Znak:Or.0055-2/10

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

I. W sprawach dotyczących przetargów:

1.Ogłoszono przetarg:

II -ustny nieograniczony na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w bloku wielomieszkaniowym nr 1a na os. Bór w Nowym Targu.,

II. Wydano zarządzenia w sprawach:

 1. ustalenia rocznych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych składających się na linię technologiczną produkcji wody w SUW w Szaflarach

 2. powołania Zespołu , w celu rozpoznania wniosku Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

 3. nadania Medalu Pamiątkowego 660 – lecia Miasta Nowy Targ dla Pani Ludwiki Kozieł z okazji 100- nej rocznicy urodzin,

 4. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych działek ewidencyjnych o numerach 6580/2 o pow. 14 m2, 6581/6 o pow. 3 m2 oraz raz 1/3 części w działce ewid. 6578/6 o pow. 3 m2, które weszły w skład ul. Kokoszków w Nowym Targu,

 5. ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Podtatrzańskiej przeznaczonej do oddania w dzierżawę ( jako dojazd do budynku przy ul. Sikorskiego 21),

 6. ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego Dom Towarowy „Gorce”,1

 7. zamiany lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym na Osiedlu Polana Szaflarska stanowiącego własność Gminy Miasta Nowy Targ na własność lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym na Osiedlu Topolowym

 8. zmiany ewidencji zabytków na terenie Miasta Nowy Targ,

 9. gromadzenia i przekazywania danych o wynagrodzeniach w ramach poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Nowego Targu.

III. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:

 1. zamiany nieruchomości,

 2. przedużenia umów dzierżawy i umowy najmu,

 3. oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata nie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Targ,

 4. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ,

 5. opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

 6. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pt ”Budowa Centrum Dydaktyczno – Bibliotecznego PPWSZ w Nowym Targu.

 7. zmiany uchwały nr XXXVIII/444/09 z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia do programu Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej zasad realizacji powyższego programu w formie weksla „in blanco”

 8. zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania w latach 2010-2012 pod nazwą „Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Nowy Targ” w ramach wieloletniej umowy,

 9. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

 10. przystąpienia Gminy Miasto Nowy Targ do projektu „Poprawa i wzmocnienie funkcjonowania transportu publicznego Gminy Miasto Nowy Targ” oraz zaciągnięcia zobowiązania finansowego na jego realizację w latach 2010-2013,

 11. zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta

Ponadto pozytywnie zaopiniowano przedłożony projektu uchwały w  sprawie: uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Genowefy Szczytyńskiej na działalność kierownictwa Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu

Pliki do pobrania

sbmzd_20100130_20100301.pdf (65) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 01-03-2010
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1616

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE