RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 29 grudnia 2009r. do 29 stycznia 2010r.


W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. W sprawach dotyczących przetargów:
  1. Ogłoszono przetarg:
   1. o koncesji na roboty budowlane na zaprojektowanie, budowę i eksploatację garażu wielopoziomowego otwartego na działce nr ewid. 11041/9 przy ul. Parkowej w Nowym Targu,
   2. na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku miejskiego przy ul. Podtatrzańskiej 47a w Nowym Targu”.
   3. na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kotłowni gazowej w budynku Przedszkola nr 4 na os. Bór,
   4. na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2010r.,
   5. na wykonanie prac projektowych dla inwestycji pn. Przebudowa ul. Norwida w Nowym Targu.
   6. na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Targu w rejonie ulicy Ludźmierskiej,
   7. na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Długiej 67.
 2. W okresie od ostatniej Sesji Rady Miasta
  1. Burmistrz uzgodnił przedłożone przez Dyrektora Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu regulaminy: organizacyjny, pracy, wynagradzania,
  2. negatywnie rozpatrzono wniosek w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność miasta Nowy Targ- Rynek z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczna „Doner-Kebab”,
  3. pozytywnie rozpatrzono wniosek dot. przedłużenia najmu nieruchomości przy ul. Nadwodniej w Nowym Targu (punkt skupu surowców wtórnych) ,
  4. zapoznano się z przedłożonym projektem zmiany studium uwarunkowań, i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ i wprowadzono korekty ,
  5. Burmistrz podjął decyzję o zakupie od osoby fizycznej na rzecz Miasta z przeznaczeniem do Ratusza obrazu – najstarszy pejzaż Miasta Nowego Targu autorstwa Adama Gorczyńskiego z około 1850r. Negocjacji ceny dokona Zespół powołany Zarządzeniem Burmistrza,
  6. zapoznano się z przedłożonym przez projektantów projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 22, w tym zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ11. Zgłoszono uwagi , które zostaną uwzględnione w projekcie planu,
  7. omówiono i po zaproponowaniu poprawek przyjęto projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, który zostanie przedłożony na kolejną Sesje Rady Miasta,
  8. rozpatrzono wniosek Spółki TANKPOL dot. zamiany nieruchomości położonej na Czerwonym w Nowym Targu. Podjęto decyzję o konieczności dokonania zamiany z uwagi na przydatność nieruchomości na cel publiczny,
  9. wyrażono zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat na nieruchomość położoną na ul. Wojska Polskiego dla P. Doroty Gawron.
 3. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki w roku 2010,
  2. powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej w roku 2010,
  3. powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Nowy Targ w zakresie kultury i sztuki w roku 2010,
  4. powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Nowy Targ w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2010,
  5. ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na ulicy Ludźmierskiej.
  6. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem(lokal użytkowy ul. Kolejowa, Parking przy ul. Kościuszki),
  7. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem( lokal użytkowy przy Al.Tysiąclecia 42) i dzierżawę(nieruchomość położona w okolicach ul. Składowej , Ceramicznej i Kolejowej przeznaczona pod bocznicę kolejową.),
  8. zamiany lokali mieszkalnych (Os. Bór na Osiedle Topolowe),
  9. zamiany lokali mieszkalnych( Osiedle Polana Szaflarska na lokal w budynku przy ul. Szaflarskiej)
  10. zamiany lokali mieszkalnych (Osiedle Polana Szaflarska na lokal w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Podtatrzańskiej),
  11. zamiany lokali mieszkalnych (Osiedle Polana Szaflarska na lokal w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Szaflarskiej),
  12. ogłoszenia II przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych na osiedlu Bór 1 a w Nowym Targu,
  13. powołania Komisji przetargowej do przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu
  14. wypłaty za 2009 r. jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Nowy Targ,
  15. zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Nowy Targ
  16. powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu „Najpiękniejsza dekoracja świąteczno- noworoczna w Nowym Targu,
  17. nadaniu Medalu Pamiątkowego 660-Lecia Miasta Nowy Targ Pani Weronice Stopka z okazji 100- nej rocznicy Urodzin
  18. powołania Komisji dla przejęcia i przekazania zbiorów muzealnych Miasta znajdujących się w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu
  19. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej w 2010 r.,
  20. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Nowy Targ w dziedzinie turystyki w 2010r.,
  21. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Nowy Targ w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2010
  22. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w 2010 r.,
  23. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranej przez wyższe uczelnie i zakład doskonalenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych tymi dopłatami.
 4. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. udzielenia samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej,
  2. udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej,
  3. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na realizację zadań bieżących,
  4. wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Czarny Dunajec zadania publicznego,
  5. zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta.
  Ponadto nie wniesiono uwag do przedłożonego projektu uchwały
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 2010r.
 5. 28.01.2009r w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w obecności Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „ Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Targu” z Funduszem Spójności Unii Europejskiej. Dofinansowanie w kwocie 40.5 mln zł to największe w historii miasta z Unii Europejskiej. Całkowity koszt projektu wynosi 76 614 716,95zł

Pliki do pobrania

sbmzd_20091229_20100129.pdf (38) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 29-01-2010
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1581

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE