RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66
Zarządzenie Nr 0152-3/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie:
zmian w „Regulaminie pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu”.

Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.),  zarządzam, co następuje:

§ 1

W „Regulaminie pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0152-26/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 lipca 2009 r. wprowadza się poniższe zmiany:

  1. § 47 ust. 5 otrzymuje poniższe brzmienie:
    „5. Funkcjonariusze Komendy Straży Miejskiej pracują: od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 21.00, na podstawie harmonogramów czasu pracy. Czas pracy Straży Miejskiej może odbiegać od ustalonego na wyraźne pisemne polecenie Burmistrza, jeżeli przemawia za tym charakter wykonywania zadań służbowych wynikających z aktualnych potrzeb.”
  2. § 112 ust. 1 i 2 otrzymują poniższe brzmienie:
    „1. Pracownik ma obowiązek noszenia identyfikatora w czasie pracy na terenie Urzędu. Obowiązek ten nie dotyczy funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
    2. Pracownik nie powinien używać słów wulgarnych, niegrzecznych ani niestosownych w stosunku do przełożonych, współpracowników, podwładnych oraz osób trzecich.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie, tj. od dnia 1 lutego 2010 r.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2010_0152_003.pdf (26) KB

Wytworzył: Paulina Piekarczyk
Data wprowadzenia: 15-01-2010
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1723

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE