RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 94
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 1 lipca do 30 lipca 2004r.

W okresie sprawozdawczym podjęto kilkadziesiąt decyzji w tym m/in.:

 1. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • zmian w Statucie Miejskiego Zakładu Komunikacji,
  • zmian w uchwale Nr 60/XI/99 z dnia 24 czerwca 1999r. w sprawie utworzenia środka specjalnego "Promocja Miasta",
  • wieloletniego programu gospodarowania mieszkalnym zasobem miasta w latach 2004 - 2008r.,
  • zmian w budżecie miasta na 2004r.
 2. Wydano zarządzenia w sprawach:
  • zlecenia MZK realizacji zadania w zakresie utrzymania czystości dróg po uprzednim dokonaniu zakupu przez Zakład polewaczki oraz wydzierżawieniu zamiatarki,
  • zmian w budżecie miasta oraz układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004r.,
  • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w dzierżawę ( ośrodek wczasowy Na Czerwonym),
  • określenia szczegółowych warunków zakupu udziałów w działkach położonych przy ul. Ku Studzionkom,
  • upoważnienia Kierownika MZK do administrowania przystankami komunikacji miejskiej ponadto określono zasady korzystania przez innych przewoźników z przystanków będących własnością miasta,
  • zmiany zarządzenia Burmistrza w sprawie zasad zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych ,
  • określenia szczegółowych warunków zakupu działek położonych na Czerwonym,
  • zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego,
  • ustalenia warunków oddania w wieczyste użytkowanie na rzecz NSM działki położonej przy ul. Szaflarskiej.
 3. Dokonano analizy realizacji zadań budżetowych miasta za 5 - m-cy br. Podjęto stosowne ustalenia zmierzające do pełnej jego realizacji.
 4. Uwzględniono wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej "ZGODA" w sprawie wydania zezwolenia na wejście w teren miasta celem wykonania chodnika z płyt betonowych oraz pasa zieleni na dz. ew. 10182/66 położonej na os. Bór.
 5. W związku z konkursem na "małe projekty strukturalne" postanowiono zlecić opracowanie dokumentacji na modernizację obiektu przy ul. Sobieskiego 2 ( obok siedziby Euroregionu) celem przygotowania wniosku o środki pomocowe z UE.
 6. Realizując uchwałę Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 1/3 części nieruchomości zabudowanej przy ul. Kr. Jadwigi 20 (siedziba Inspektoratu ZUS) po bardzo trudnych negocjacjach przyjęto wstępne uzgodnienia z ZUS-em dotyczące zniesienia współwłasności za odszkodowaniem.
 7. Na wniosek Sądu Rejonowego w Nowym Targu udostępniono część działki ew. nr.9938/19 przyległej do budynku Sądu pod budowę ogólnodostępnych miejsc parkingowych.
 8. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady z dnia 31maja br. dotyczących:
  • rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG - 16 (cmentarz komunalny),
  • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG - 18 (teren położony przy ul. Krakowskiej graniczący z gminą Szaflary) i wybrano projektanta planu,
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania p.n. "Teromomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5" oraz " Termomodernizacja Przedszkola Nr 4",
  • upoważnienia Burmistrza Miasta do zabezpieczenia umowy w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki udzielonej ze środków NFOŚiGW na przedsięwzięcie ekologiczne,
  • zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury,
  • zmiany nazwy ulicy "Droga do Klocka",
  • uchwalenia zmiany i jednolitego tekstu Statutu Podhalańskiego Związku Gmin,
  • oddania w dzierżawę na okres powyżej lat 3 położonej przy ul. Szaflarskiej,
  • zmiany liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( za wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 9. W związku z zaistniałą sytuacją na oczyszczalni ścieków tj. przeciążeniem jej ściekami przemysłowymi przekraczającymi parametry technologiczne polecono Dyrektorowi MZWiK nie przyjmować dowożonych ścieków których wartości wskaźników zanieczyszczeń przekraczają dopuszczalne normy.
 10. Po przeprowadzeniu prezentacji naszego programu rekultywacji wysypiska w Urzędzie Marszałkowskim oraz po przeprowadzonej przez przedstawiciela tego Urzędu wizji lokalnej podjęto starania o uzyskanie dotacji na dofinansowanie tegoż zadania ze środków którymi dysponuje Urząd Marszałkowski na te cele co niewątpliwie odciążyłoby budżet miasta.
Data wprowadzenia: 04-08-2004
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1818

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE