RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 114
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 30 czerwca do 17 sierpnia 2009r.

Znak.Or.0055-6/09

 

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 

1.Wydano zarządzenia w sprawach:

 1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, (nieruchomość niezabudowana położona w Nowym Targu ul. Jana Pawła),
 2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, (nieruchomość niezabudowana, częściowo ogrodzona z przeznaczeniem na dojazd do działki siedliskowej),
 3. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców( Osiedle Bór 1 a),
 4. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (nieruchomość niezabudowana położona w rejonie ul. Polnej, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej)
 5. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Podhalańskiej, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej),
 6. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (działka przy ul. Długiej, niezabudowana wykorzystywana jako miejsce do parkowania),
 7. ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży(lokale użytkowe handlowo-usługowe przy ul.Kolejowej 159),
 8. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (nieruchomość zabudowana położona przy ul. Składowej 3 ),
 9. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ( zabudowana nieruchomość trzykondygnacyjnym budynkiem handlowym przy ul. Jana III Sobieskiego 4 a),
 10. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działki niezabudowane położone przy ul Konfederacji Tatrzańskiej przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych),
 11. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (nieruchomość niezabudowana położona przy ul Ludźmierskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej),
 12. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (nieruchomość zabudowana położona przy ul. Długiej 67),
 13. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (ul.Kowaniec).
 14. zmiany zarządzenia BM Nr 0151-20/09 z dnia 12 lutego 2009 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym,
 15. zasad wynagradzania kierowników i zastępców kierowników miejskich jednostek budżetowych oraz miejskich zakładów budżetowych,
 16. ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów na terenie miasta Nowy Targ,
 17. przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi w roku 2010,
 18. rozwiązania formacji obrony cywilnej,
 19. powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans.

 

2.Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:

 1. zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego,
 2. zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Składowej,
 3. zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Kowaniec, 
 4. zbycia lokali mieszkalnych ,
 5. oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego ( dwie uchwały ),
 6. zaciągnięcia zobowiązania finansowego w celu dokonania aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ,
 7. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Targu przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie,
 8. zmian Uchwały Budżetowej na 2009r.Nr XXVIII/332/2008 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2008r. oraz zmian w budżecie miasta,
 9. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 23 (Niwa-Grel),miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG (Dział), miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec -Kokoszków),
 10. zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadań w latach 2009-2011 pod nazwą „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG (Niwa-Grel), NOWY TARG 24(Dział), NOWY TARG 25 (Kowaniec- Kokoszków)”,
 11. udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej,
 12. zmiany Uchwały Nr XVII/194/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2007r. w  sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej, a następnie w wyniku przeprowadzonej analizy prawnej przedłożono nowy projekt  uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 91/XXII/04 Rady Miasta Nowy Targ z z dnia 25 października 2004 roku w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej, Uchwały Nr XVII/194/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XXII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 października 2004 roku w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej oraz Uchwały Nr XIII/121/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 września 2007 roku w sprawie: opłat za korzystanie z sal gimnastycznych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Nowy Targ. 

 

3.Bez uwag zaopiniowano przedłożone projekty uchwał w  sprawach:

 1. zmiany uchwały Nr XXV/291/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2008r. w sprawie ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla miasta Nowego Targu i powołania Kapituły Honorowej. 
 2. wyrażenia opinii do projektu uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie likwidacji Małopolskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego  w Nowym Targu – Kowańcu.
 3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze 2009r. 

 

4. Wyrażono zgodę na udzielenie zamówień publicznych w formie przetargu:

 1. na przebudowę drogi miejskiej na os. Gazdy w Nowym Targu

5.Ponadto:

 1. Burmistrz podjął decyzję o przyznaniu pomocy pieniężnej rodzinie Teresy i Józefa Warmuz poszkodowanych w czasie pożaru budynku mieszkalnego i stolarni .
 2. Zapoznano się z koncepcją zagospodarowania płyty Rynku. Ustalono wytyczne do dalszych prac projektowych i przekazano je projektantom,
 3. Burmistrz zaakceptował do realizacji przedłożony przez Dyrektora Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji harmonogram likwidacji osadu nadmiernego ze składowiska popiołów,
 4. Omówiono i przedyskutowano temat dotyczący realizacji budżetu miasta za I półrocze 2009r. W związku z trudną sytuacją w budżecie spowodowaną spadkiem dochodów związanych z udziałami miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych podjęto działania zmierzające do poprawy sytuacji,
 5. W związku z samowolnym zajęciem pasa drogowego na ul. Krzywej, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego postanowiono podjąć działania związane z naliczeniem opłat za zajęcie pasa drogowego,
 6. Rozpatrzono wniosek Pana Eugeniusza Ujwarego i nie wyrażono zgody na sprzedaż działki ze względu na konieczność zabezpieczenia w pierwszej kolejności potrzeb miasta(budowa chodnika)

 

Pliki do pobrania

sbmzd_20090630_20090817.pdf (67) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 18-08-2009
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1315

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE