RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 55

Zarządzenie Nr 0152-26/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie:
Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu.

 


Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam „Regulamin pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad przestrzeganiem przedmiotowego regulaminu pracy powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Traci moc obowiązującą:

  • dotychczasowy Regulamin pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr 0152-36/05 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 14 października 2005 r. z późn. zm.,
  • Zarządzenie nr 0152-5/04 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia „Zakładowej tabeli norm przydziału i zużycia odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej” z późn. zm.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2009_0152_026.pdf (25) KB
zarz_bur_2009_0152_026_z01.pdf (233) KB

Wytworzył: Andrzej Zając
Data wprowadzenia: 17-07-2009
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 3755

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE