RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 28 kwietnia do 1 czerwca 2009r

Znak.Or.0055-4/09

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

1.Wydano zarządzenia w sprawach:

 1. zamiany lokali mieszkalnych

 2. powołania komisji celem szczegółowych ustaleń w sprawie wyposażenia lokali mieszkalnych i ich odbioru na rzecz Gminy -Miasta Nowy Targ usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Polana Szaflarska w Nowym Targu,

 3. powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji dotyczących nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Pyzówce,

 4. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych nieruchomości oznaczonych nr ewid. 17279/1, 17279/2, 17348 położonych na Czerwonym w Nowym Targu przeznaczonych pod cmentarz.

 5. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych nieruchomości oznaczonych nr ewid.17181/6 położonej na Czerwonym pod cmentarz.

 6. określenia szczegółowych warunków zakupu udziału 1/8 części w nieruchomości położnych przy ul. Kowaniec w Nowym Targu,

 7. powołania Komisji celem dokonania kontroli obiektu KS”GORCE „ położonego w Nowym Targu przy ul. Al. Tysiąclecia 74 pod kątem realizacji warunków umowy najmu,

 8. opłat za oczyszczanie nieczystości ciekłych dowożonych do punktu zlewnego w miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Targu,

 9. zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta nr 0151-70/08 z dnia 12 czerwca 2008r.w sprawie wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nowym Targu,

 10. ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej w roku 2009,

 11. powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia II konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej,

 12. limitu środków finansowych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli,

 13. powołania komisji Konkursowych wyłaniających kandydata na stanowisko Dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 3 im Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu,

 14. powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Miasta Nowy Targ dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009,

 15. zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

2.Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:

 1. przedłużenia umowy najmu małego parkingu w Rynku,

 2. przedłużenia umowy najmu dużego parkingu w Rynku,

 3. aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Nowy Targ,

 4. wyrażenia opinii do projektu obszaru natura 2000 pn. Górny Dunajec(specjalny obszar ochrony PLH12_53) w części położonej na terenie miasta Nowy Targ,

 5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury(MOK),

 6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury (Miejskiej Biblioteki Publicznej),

 7. zmiany uchwały Nr XXXI/370/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

 8. przyjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych w ramach wieloletnich umów na realizację zadań bieżących

3. Wyrażono zgodę na udzielenie zamówień publicznych w formie przetargu:

 1. nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa ul. Orkana i Bolesława Wstydliwego w Nowym Targu”.

 2. nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego w Nowym Targu

 3. nieograniczonego na administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Nowym Targu wraz z Domem Przedpogrzebowym

 4. nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-montażowych przy Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk sportowych w ramach programu: „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

4.Ponadto:

 1. wyrażono zgodę na przeznaczenie środków w wysokości 10.000 zł na wypożyczenie maty do MHL,

 2. podjęto decyzję dot. przeznaczenia środków z rezerwy celowej inwestycyjnej dla zadania pn. „Przyłącz gazowy do Szkoły Podstawowej Nr 3 na Kowańcu”.

 3. przyjęto projekt uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Miasto Nowy Targ porozumienia z Powiatem Nowotarskim dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Nowym Targu. , który zostanie przedłożony Radzie Miasta na kolejnej sesji do uchwalenia,

 4. podjęto decyzję o ogłoszeniu konkursu na inkaso i administrowanie placem targowym,

 5. wyrażono zgodę na przedłużenie umowy najmu parkingu przy ul. Harcerskiej na okres dwóch lat,

 6. podpisano umowę na projekt i wykonanie inwestycji „Budowa mostu na Czarnym Dunajcu” z łącznikiem do ul. Waksmundzkiej” z Firmą Mota-Engil Polska.

Pliki do pobrania

sbmzd_20090428_20090601.pdf (69) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 04-06-2009
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1345

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE