RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 1 lutego do 5 marca 2009r.

W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym) ul. Józefczaka,
  2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki – tj nieruchomość zabudowana nieogrodzona przy ul. Szaflarskiej pod działalność handlową, nieruchomość położona na Os. Bór zabudowana garażem nieogrodzona, nieruchomość położona przy ul. Szaflarskiej zabudowana kioskiem wielobranżowym, nieruchomość niezabudowana stanowiąca dojście do kiosku położona przy ul. Kazimierza Wielkiego, nieruchomość w części zabudowana pawilonem handlowym położona przy ul. Powstańców Śląskich, nieruchomość częściowo zabudowana kioskiem gastronomicznym położona przy ul. Kolejowej,
  3. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (nieruchomość zabudowana stacja trafo przy ul. Szaflarskiej),
  4. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (nieruchomość położona na ul. Wojska Polskiego zabudowana kioskiem warzywnym,
  5. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (lokal użytkowy Os. Topolowe 8 i lokal użytkowy Os. Topolowe 5)
  6. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 17329 położonej w Nowym Targu Na Czerwonym ,
  7. określenia szczegółowych warunków zakupu niezabudowanych nieruchomości oznaczonych nr ewid. 6419/1 ,6420/3,6420/5 położonych w Nowym Targu (ul. Kokoszków ),
  8. konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu,
  9. zmian składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nowym Targu,
  10. powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w roku 2009,
  11. zaktualizowania obowiązującej w Urzędzie Miasta procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty dysponujące środkami budżetu miasta, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  12. rozwiązania formacji obrony cywilnej,
  13. organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania „Planu reagowania kryzysowego”.
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. podziału miasta na stałe obwody głosowania,
  2. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
  3. przyporządkowania ulic i osiedli do obwodów szkolnych
  4. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ
  5. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  6. oddania w najem na okres powyżej trzech lat budynku byłej kotłowni na os. Witosa w Nowym Targu
  7. oddania w najem na okres powyżej trzech lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury,
  8. zmian Uchwały Budżetowej na 2009 r. Nr XXVIII/332/2008 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2008 roku oraz zmian w budżecie miasta,
 3. Zaopiniowano bez uwag projekty uchwał przygotowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta w sprawach
  1. uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Doroty Rokosz-Pełczak na działalność kierownictwa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu.
  2. rozpatrzenia ponownej skargi Pani Jadwigi Kulman na działalność kierownictwa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu oraz z inicjatywy grupy radnych w sprawie:
  3. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
 4. Wyrażono zgodę na udzielenie zamówień publicznych w formie przetargu:
  1. nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika”,
  2. nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu w rejonie skrzyżowania ulicy Kokoszków z ulicą Kowaniec wraz z drogą do ulicy Waksmundzkiej w Nowym Targ,
  3. nieograniczonego na obsługę geodezyjną Urzędu Miasta Nowy Targ związaną z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2009r,
  4. nieograniczonego na wykonanie modernizacji nawierzchni i chodników ul. Krótkiej, od ulicy Parkowej do ul. Kolejowej w Nowym Targu oraz nawierzchni i chodników ul. Parkowej w Nowym Targu.
 5. Ponadto:
  1. zapoznano się z przedstawionymi rozwiązaniami koncepcji planu miejscowego Nowy Targ 22(Centrum) i skierowano do projektantów wnioski,
  2. zapoznano się z propozycjami racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,- polegającymi na wdrożeniu programu oszczędnościowego w wybranych obiektach miejskich. Burmistrz postanowił o podjęciu negocjacji z Firmą ENIS
  3. Rozpatrzono i podjęto pozytywną decyzję dot. wniosków Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2,5,6,11,o dofinansowanie organizacji zimowisk dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Podjęto decyzję o bezpłatnym udostępnieniu lodowiska dla uczniów w okresie ferii zimowych.
  4. omówiono sprawę dot. budowy parkingu wielopoziomowego k/Miejskiej Hali Lodowej. Podjęto decyzję, że należy wszcząć działania na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi i zlecić opracowanie niezbędnej dokumentacji,
  5. omówiono sprawę dotycząca konieczności dokonania niezbędnych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego „Nowy Targ 7” z uwzględnieniem opinii Rady Scaleniowej i opinii urbanistycznej.
  6. rozpatrzono wniosek Pana Siaśkiewicza dot. dzierżawy gruntu pod reklamę Burmistrz wyraził zgodę na dzierżawę działki nr ew. 9938/214 przy ul Ludźmierskiej.
  7. rozpatrzono i pozytywnie załatwiono wniosek Pana W. Plewy o dzierżawę terenu pod infrastrukturę narciarską.,

Pliki do pobrania

sbmzd_20090201_20090305.pdf (41) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 06-03-2009
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1563

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE