RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 110

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 30 grudnia 2008r do 30 stycznia 2009.


W okresie sprawozdawczym podejmowano decyzje, a także inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zadań Burmistrza Miasta, a w szczególności:

 1. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ, w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo- wychowawczej wsparcia dziennego,
  2. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania administracji rządowej zleconego do realizacji Gminie Miastu Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2009,
  3. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ, w zakresie pomocy społecznej obejmującego, udzielenie posiłku osobom tego pozbawionym przez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2009,
  4. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ, w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2009,
  5. ustalania stawek czynszu dzierżawnego na 2009 rok dla terenów stanowiących własność gminy miasto Nowy Targ,
  6. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem( 2 lokale mieszkalne na Os. Bór 1 a w Nowym Targu),
  7. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (nieruchomość częściowo zabudowana Os. Topolowe pod działalność handlową),
  8. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (nieruchomość niezabudowana Al. Tysiąclecia –dojazd do parkingu),
  9. maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty pobieranej przez wyższe uczelnie i zakłady doskonalenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych tymi dopłatami,
  10. powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta na realizację zadań publicznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2009,
  11. powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w roku 2009,
  12. powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki w roku 2009,
  13. powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w roku 2009,
  14. powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu „Najpiękniejsza dekoracja świąteczno-noworoczna w Nowym Targu”
  15. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2009
  16. opłat za żywienie pracowników w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ,
  17. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ, w zakresie kultury fizycznej w roku 2009,
  18. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ, w dziedzinie turystyki, na rok 2009
 2. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta projekty uchwał w sprawach:
  1. odmowy wyrażenia zgody na umieszczenie nazwy miejscowości w znaku towarowym przedmiotów przeznaczonych do obrotu handlowego”,
  2. udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej,
  3. udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej,
  4. wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im Jan Pawła II w Nowym Targu,
  5. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr K1671 – ul. Św. Anny- ul. Kowaniec w Nowym Targu oraz zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2009/2010,
  6. przedłużenia umów dzierżawy.
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał przygotowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta w sprawach
  1. Obsadzenia mandatu radnego,
  2. Zmiany uchwały Nr V/21/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007r w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji,
  3. Zmiany Uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie powołania składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i wyboru Przewodniczącego Komisji,
  4. Zmiany uchwały Nr 5/II/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2006r,w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji,
  5. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Jadwigi Kulman na działalność Kierownictwa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu,
  6. oraz z inicjatywy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie: zatwierdzenia planu
  7. pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 2009r.
 4. Wyrażono zgodę na udzielenie zamówień publicznych w formie przetargu:
  1. na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2009r,
  2. na sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Nowy Targ
 5. Ponadto:
  1. zaakceptowano przyjęcie nowej stawki za dozór kotłowni centralnej,
  2. zapoznano się z koncepcją budowy drogi klasy Z na odcinku od Al. Tysiąclecia do ul.Waksmundzkiej- przedłużenie Sikorskiego Zdecydowano O przyjęciu IV wariantu budowy skrzyżowania z Alejami Tysiąclecia.
  3. omówiono sprawę dot. przebiegu prac rozbiórkowych i zabezpieczeniowych w miejscu katastrofy przy ul Waksmundzkiej .W szczególności wysłuchano informacji wykonawcy robót Pana Jaskierskiego oraz inspektora nadzoru Pana Bryniarskiego,
  4. W związku z brakiem oferentów na dzierżawę lub sprzedaż terenu pod budowę parkingu wielopoziomowego przeanalizowano inne możliwości realizacji tego przedsięwzięcia w szczególności – zamówienia publicznego w trybie udzielenia koncesji,
  5. Omówiono wstępne zasady zamiany mieszkań dotyczące nowo pozyskanej substancji na Osiedlu Bór w Nowym Targu,
  6. W związku z pozytywnym dla Miasta orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej na osiedlu Niwa podpisałem umowę na wykonanie tego zadania z firmą „Zakład Budowlany- Piotrowski „

Pliki do pobrania

sbmzd_20081230_20090130.pdf (42) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 02-02-2009
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1535

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE