RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 87
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
za okres od 30 kwietnia do 31 maja 2004r.

 1. Przyjęto i przekazano Przewodniczącemu Rady projekty uchwał w sprawach:
  • rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Targ - 16" ( 8 projektów),
  • upoważnienia Burmistrza Miasta do zabezpieczenia umowy w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z umorzeń części kwoty pożyczki udzielonej ze środków NFOŚiGW,
  • zatwierdzenia sprawozdań instytucji kultury,
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Przedszkola Nr 4,
  • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ - 18,
  • oddania nieruchomości w dzierżawę na okres powyżej trzech lat.
 2. Wydano zarządzenia w sprawach:
  1. opłat za usługi cmentarne,
  2. wprowadzenia zmian do regulaminu cmentarza komunalnego w N. Targ,
  3. określenia szczegółowych warunków zamiany działek położonych na Kowańcu a zajętych pod drogę do Przedszkola,
  4. ustalenia warunków przekazania na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działek położonych przy ul. Szaflarskiej,
  5. zmian w budżecie miasta oraz układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004r.
  6. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (parking w Rynku),
  7. ogłoszenia publicznego przetargu na oddanie nieruchomości w dzierżawę,
  8. powołania zespołów kontroli sanitarnej,
  9. powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nowym Targu,
  10. wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nowym Targu,
  11. powołania obwodowych komisji wyborczych
  12. przyznania Medalu Pamiątkowego miasta Nowy Targ dla Radevormwalder Mannerchor.
 3. Podjęto decyzję o przygotowaniu dokumentacji geodezyjnej i budowlanej na zadanie inwestycyjne p.n. "odwodnienie nieruchomości przy ul. Kościuszki 8", a także na przygotowanie koncepcji przebudowy skrzyżowań ul. Św. Anny z ul. Grel oraz ul. Św. Anny z ul. Kowaniec.
 4. Zatwierdzono projekt podziału środków finansowych z rezerwy na remonty gminnych obiektów oświatowych.
 5. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Parafii Rzymskokatolickiej św. Katarzyny i wyrażono zgodę na przyznanie kwoty 1.000,00 zł. na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka.
 6. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 4 i 10 o dofinansowanie Festynu Rodzinnego, przeznaczając na ten cel kwotę 1.500 zł.
 7. Rozpatrzono wniosek dzierżawców stanowisk handlowych usytuowanych na części działki ewid. nr 21001 o zmianę sposobu pobierania opłat za korzystanie ze stanowisk. Postanowiono utrzymać dotychczasowe umowy dzierżawy. W przypadku ich rozwiązania przez wnioskodawców przy jednoczesnym zainteresowaniu innych osób przedmiotowymi stanowiskami - należy oddać w dzierżawę osobom zainteresowanym dzierżawą.
 8. Pozytywnie rozpatrzono wniosek p. Józefa Guzik Prezesa Zarządu KS "Gorce" w kwestii poszerzenia parkingu. Środki na utwardzenie terenu wnioskodawca winien uzyskać we własnym zakresie.
 9. Podjęto czynności zmierzające do realizacji uchwał Rady z dnia 31 marca br. a dotyczące:
  • udzielenia samorządowi województwa małopolskiego pomocy finansowej,
  • udzielenia powiatowi nowotarskiemu pomocy finansowej,
  • oddania nieruchomości w dzierżawę lub najem na okres powyżej 3 lat,
  • wybory banku do wykonania bankowej obsługi budżetu miasta,
  • zmian uchwały budżetowej na 2004r.
  • przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2003r. zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • szczegółowych zasad udzielania dotacji do niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta,
  • szczegółowych zasad udzielania dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta,
  • nadania Gimnazjum Nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki,
  • oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
Data wprowadzenia: 01-06-2004
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1884

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE