RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 89
Zarządzenie Nr 0151-72/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu.

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (nadanego Zarządzeniem Nr 0151-66/05 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 23 września 2005 r. z późn. zm., tekst jedn.: Zarządzenie Nr 0151-99/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 października 2007 r.) wprowadza się poniższe zmiany:

1. W § 21 ust. 3 (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - Zakres działania) w zakresie planowania przestrzennego dodaje się pkt 33 o poniższym brzmieniu:
„33) planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy”.

2. W § 21 ust. 4 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa - Zakres działania) pkt 16 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„16) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w zakresie planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy oraz organizacja tegoż zaopatrzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2008_0151_072.pdf (31) KB

Wytworzył: Agnieszka Żółtek
Data wprowadzenia: 16-06-2008
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1971

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE