RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 14 grudnia 2018 roku

348 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 8:27
Zachód słońca: 16:41

Imieniny obchodzą: Alfred, Arseniusz, Izydor, Naum, Pompejusz, Sławobor, Spirydion

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 63
Zarządzenie nr 0152/15/03 Burmistrza Miasta Nowego Targu
z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie:
dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Nowego Targu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 4. ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198) - zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Niniejsze Zarządzenie reguluje podział kompetencji pomiędzy poszczególne wydziały i jednostki równorzędne (zwane dalej krótko wydziałami), w związku z wejściem w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 2. Powszechność dostępu do informacji publicznej jest realizowana w Urzędzie Miasta Nowego Targu poprzez zamieszczanie informacji na urzędowej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej umieszczonej w portalu Wrota Małopolski (zwanej dalej krótko Biuletynem Informacji Publicznej) oraz m.in. przez wywieszanie lub wykładanie informacji w poszczególnych lokalizacjach Urzędu Miasta.
 3. W przypadku nie zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, dostęp do informacji publicznej realizowany jest poprzez udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanych stron.
 4. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej zawiera następującą strukturę:
  1. Rada
  2. Burmistrz
  3. Struktura Urzędu Miasta
  4. Wydziały
  5. Strategia
  6. Prawo
  7. Programy i granty
  8. Zamówienia publiczne
  9. Miejskie Jednostki Organizacyjne
  10. Redakcja
 5. Określona powyżej struktura Biuletynu Informacji Publicznej może ulec zmianie w zależności od zaistniałych okoliczności i potrzeb.
 6. Sposób publikowania danych w Biuletynie Informacji Publicznej określony został
  w "Regulaminie publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Targu" stanowiącym integralną część Zarządzenia nr 0152/16/03 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej.
 7. Zakres publikowania danych w Biuletynie Informacji Publicznej określi odrębne zarządzenie Burmistrza Miasta.

§ 2

Właściwym do udzielania informacji publicznej pozostaje wydział w zakresie właściwości rzeczowej sprawy, której informacja ma dotyczyć.

§ 3

 1. Do koordynowania wszelkich czynności, w zakresie kompetencji rzeczowej Urzędu Miasta, związanych z realizowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyznacza się Sekretarza Miasta.
 2. Do realizowania wszelkich czynności pozostających w zakresie kompetencji rzeczowej danego wydziału, związanych z realizowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym do udzielania przedmiotowych informacji, zobowiązuje się naczelników wydziałów (kierowników jednostek równorzędnych). W przypadku nieobecności naczelnika (kierownika) do realizacji powyższych czynności upoważnia się osobę wyznaczoną na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez naczelnika (kierownika).
 3. Zobowiązuje się naczelników wydziałów nadzorujących miejskie jednostki organizacyjne do współdziałania z nimi w sprawach dotyczących zasad udostępniania informacji publicznych za pośrednictwem urzędowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie ich działania, zgodnie z wymogami ustawy.
 4. Do wydawania w imieniu Burmistrza Miasta decyzji w sprawie odmowy udzielenia informacji lub o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej upoważniony jest Sekretarz Miasta.

§ 4

 1. Wzór decyzji o odmowie udostępniania informacji publicznej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Wzór decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Oglądane: 3451

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE