RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 71
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Paweł Liszka
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GO.7031.12.2019
Nowy Targ, 7 stycznia 2020r.
 

dotyczy: zapytania w sprawie sposobu informowania mieszkańców o segregacji odpadów komunalnych od dnia 1 stycznia 2020r.

W związku z Pana zapytaniem złożonym podczas sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 27 grudnia 2019r., pragnę poinformować, że zgodnie z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o czystości i porządku w gminach w dniu 6 września (Dz. U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm), prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych obowiązuje od dnia wejścia ustawy. Gminy mają jednak czas na dostosowanie aktów prawa miejscowego do ww. ustawy w terminie 12 miesięcy.

W dniu 6 i 27 grudnia podczas kolejnych sesji Rady Miasta Nowy Targ podjęte zostały następujące uchwały w sprawie:

  • Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ,
  • Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, z mocą obowiązywania od dnia 1 lutego 2020r.

W związku z powyższym, informuję, że na terenie Gminy Miasto Nowy Targ obowiązek segregacji odpadów komunalnych będzie obowiązywał od dnia 1 lutego 2020r.

W Referacie ds. Gospodarki Odpadami tut. Urzędu rozdawane są mieszkańcom na bieżąco ulotki dotyczące poprawnej segregacji odpadów komunalnych, mieszkańcy informowani są również o obowiązku segregacji odpadów komunalnych oraz o konieczności zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku dotychczasowego braku segregacji. Przygotowane ulotki informacyjne dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, informacja o konieczności prawnego obowiązku segregacji odpadów od dnia 1 lutego 2020r. oraz informacja o konieczności zmiany deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarówno dla nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych w przypadku nieruchomości do tej pory niesegregujących, pojawią się w najbliższych dniach zarówno na stronie Urzędu Miasta jak i w lokalnych mediach społecznościowych.

Ponadto informuję, że zwiększona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest wejściem w życie zaostrzonych restrykcji prawnych dotyczących sektora gospodarki odpadami. Zatem wszystkie Gminy w całej w Polsce zostały zmuszone do zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuję również, że pismem z dnia 27 grudnia 2019r. znak: GO.7031.11.2019 poproszono o pisemne potwierdzenie stanowiska Zarządców Spółdzielni i Wspólnot w temacie zmiany sposobu rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz o przygotowanie informacji dotyczącej ilości zużytej wody z poszczególnych lokali w roku 2019. Dane te posłużą do przeprowadzenia analizy mającej na celu wprowadzenie odpowiedniej metody naliczania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielolokalowej, o czym dyskutowano na wcześniejszym spotkaniu z Zarządcami. Nadmieniam, że w latach 2016/2017 taka analiza była sporządzona jak również skonsultowana z Zarządcami Spółdzielni i Wspólnot i jest dostępna do wglądu w tut. Referacie.

Otrzymują:
1/ Adresat,
2/ Naczelnik Wydziału Administracji i Kadr,
3/ aa.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE