RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 52
Odpowiedź na Interpelację

Pani
Ewa Pawlikowska
Radna Rady Miasta Nowy Targ

 

Znak: RUiGN.II.0003.3.2019 Nowy Targ, dnia 29 listopada 2019 r.

 

W odpowiedzi na złożone w dniu 18 listopada 2019 r. zapytanie na sesji Rady Miasta Nowy Targ dotyczące nieczynnego basenu położnego na os. Na Skarpie w Nowym Targu, informuję iż ponowiłem zaproszenie skierowane do użytkownika wieczystego nieruchomości celem podjęcia negocjacji o nabycie przez Gminę Miasto Nowy Targ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek ewid. nr nr 10029/6, 10030/9 i 10048/6, o łącznej pow. 0,2380 ha, zabudowanych nieczynnym basenem na os. Na Skarpie w Nowym Targu, bowiem poprzednie pozostało bez odpowiedzi.

W odpowiedzi na drugą część zapytania dotyczącą prawa pierwokupu przysługującego Gminie Miasto Nowy Targ informuję, że oszacowana na zlecenie komornika sądowego wartość nieruchomości wyniosła 627.000,00 zł, a cena wywoławcza w pierwszej licytacji wyniosła ¾ wartości oszacowania, tj. 470.250,00 zł. Byłyby to koszty nabycia nieruchomości wraz ze składnikiem budowlanym w stanie ruiny. Do tego należałoby doliczyć koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych.

Zakładano ewentualne nabycie w drugiej licytacji, przy cenie wywoławczej wynoszącej ½ wartości oszacowania, tj. 313.500,00 zł, która odpowiadałaby szacunkom tut. Urzędu.

Nieruchomość została sprzedana po pierwszej licytacji, na co wpływ miało niewątpliwie uruchomienie przy ul. Ludźmierskiej „Jarmarku Zajezdnia”.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. aa

 

Do wiadomości:

  1. Pan Grzegorz Luberda
    Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ.
  2. Pan Łukasz Knurowski
    Naczelnik Wydziału Administracji i Kadr Urzędu Miasta Nowy Targ
Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE