RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 60
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Jan Łapsa
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: AiK.0003.13.2019
Nowy Targ, 24.10.2019 r.
 

Sprawa: odtworzenie nawierzchni asfaltowej, oświetlenia oraz chodnika na ul. „Klikuszówka” i „Krakowska”.

W odpowiedzi na Pana interpelację która wpłynęła do tut. Urzędu dniu 17.10.2019 r., w sprawie jw., uprzejmie informuję, że droga tzw. „Krakowska” jest obecnie drogą serwisową zlokalizowaną wzdłuż drogi krajowej nr 47 Rabka-Zakopane po jej prawej stronie w km 17+270 – 17+600 i jej zarządcą jest GDDKiA O/Kraków. Rada Miasta Nowy Targ w dniu 17.10.2019r. podjęła uchwałę upoważniającą Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia w przedmiocie przekazania i przejęcia w/w drogi serwisowej w zarządzanie. Obecnie porozumienie jest w tracie przygotowywania do podpisania. W porozumieniu tym został zawarty warunek, że w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania porozumienia zostanie przeprowadzony przegląd stanu technicznego drogi serwisowej. Z przeglądu zostanie sporządzony protokół, w którym zostanie określony bieżący stan techniczny drogi serwisowej oraz zakres robót niezbędnych do wykonania, celem usunięcia ewentualnych uszkodzeń drogi serwisowej. Zakres prac ustalony podczas przeglądu zostanie wykonany przez GDDKiA Oddział w Krakowie Rejon Nowy Targ. Po przejęciu tej drogi, uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości w obrębie pasa drogowego przez GDDKiA Oddział Kraków będzie możliwość przystąpienia do wykonania prac projektowych związanych z budową chodnika i oświetlenia.

Jeżeli chodzi o odcinek drogi gminnej tzw. „Klikuszówka” informuję, że droga ta ma aktualnie nieuregulowany stan prawny i wykonanie chodnika wraz z oświetleniem również będzie wymagać pozyskania terenu, wykonania pełnej dokumentacji technicznej z uzgodnieniami branżowymi oraz uzyskania stosownej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wniosek o wykonanie chodnika i oświetlenia odcinków ulic Klikuszówki i Krakowskiej został przyjęty jako zgłoszenie pomysłu inwestycyjnego. Przystąpienie do wykonania prac projektowych wnioskowanego chodnika i oświetlenia będzie możliwe po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Miasta.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ.
2. Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji w/m.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE