RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 91
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Marek Fryźlewicz
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: AiK.0003.12.2019
Nowy Targ, 16.10.2019 r.
 

Sprawa: dokonania przeglądu komunikacji drogowej w mieście oraz podjęcia realnych działań w celu jej usprawnienia.

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ, w dniu 07.10.2019 r., w sprawie jw. informuję, że zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Na Równi została wprowadzona w 2016 roku na wniosek Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ze względu na trudności komunikacyjne związane z prawidłowym przejazdem przez w/w skrzyżowanie. Projekt stałej organizacji ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu został pozytywnie zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu oraz zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem tj. Powiatowy Zarząd Dróg. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu miało na celu poprawę czytelności przejazdu przez skrzyżowanie, upłynnienie oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu na tym skrzyżowaniu.

W załączeniu kopia wniosku Dyrektora MORD znak: OS-0710-2-4/2016 z dnia 09.05.2016r. i protokołu z dnia 06.05.2016r.

Jednocześnie informuję, że pracownicy Referatu ds. Drogownictwa i Transportu wykonują objazdy dróg gminnych, a wszystkie zauważone usterki w infrastrukturze drogowej usuwane są między innymi w ramach;

  • umów w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników, placów, mostów i przepustów oraz oświetlenia ulicznego,
  • robót remontowo - utrzymaniowych prowadzonych przez MZWiK,
  • robót gwarancyjnych lub utrzymaniowych wykonywanych przez właścicieli infrastruktury sieciowej znajdującej się w pasie drogowym.

Natomiast braki w oznakowaniu dróg są zgłaszane do Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji i przez pracowników tego Zakładu na bieżąco uzupełniane.

W ten sam sposób usuwane są usterki zgłaszane telefonicznie lub drogą mailową.

Nie mniej jednak planowane są działania prowadzące do usystematyzowania i ewidencjonowania wykonywanych prac poprzez wdrożenie np. elektronicznego systemu rejestracji ruchu z wizualizacją utrudnień na mapach cyfrowych, co pozwoli na dokładne określenie skali problemu oraz usprawnienie usuwania uszkodzeń i awarii.

W najbliższym czasie zostanie również zorganizowane spotkanie zarządców dróg, w celu wypracowania rozwiązań zmierzających do „upłynnienia ruchu” w ramach istniejącej sieci dróg.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE