RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 81
Odpowiedź na Interpelację

Pan
Paweł Liszka
Radna Rady Miasta Nowy Targ

Nasz znak: AiK-0003.12.2019
Nowy Targ, 17 października 2019 r.

 

W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 7 października 2019r., dot. „żelaznego” Pana tematu tj. dyskredytowania budowy kawiarenek na płycie Rynku, jeszcze raz chcę podkreślić, iż szczegółową analizę tego udanego przedsięwzięcia i jego rentowności, otrzymał Pan w odpowiedzi na poprzednią interpelację z dnia 09.09.2019r.

Ponowne zapytanie w tej samej sprawie, świadczy, że nie przeczytał Pan mojej odpowiedzi z uwagą i zrozumieniem.

Pisze Pan o wprowadzaniu Pana i opinię publiczną w błąd i podawaniu kosztów brutto i netto, ale jest to oczywiste, że jeżeli faktycznie poniesiony przez miasto koszt inwestycji jest kwotą netto, bo odzyskano podatek VAT, to czego Pan nie rozumie? Kwoty brutto dotyczą przychodu dla miasta z dzierżawy dwóch kawiarni. Powtórzę te wyliczenia jeszcze raz:

Koszt dwóch plandek i ich montażu, które służyły jako pokrycie dachu przez okres 3lat kosztował miasto: 2x7276,08zł brutto = 14 552,16zł brutto.

 

Koszt wymiany pokryć dachowych na dwóch budynkach gastronomicznych wyniósł: 89 264,79 zł. netto + 23% VAT.
Odzyskano 23% podatku VAT w kwocie: 20 300,90 zł

Faktyczny koszt poniesiony przez miasto to koszt netto tj. 89 264,79zł

 

Koszt budowy dwóch budynków gastronomicznych wyniósł: 698 000,00 zł. netto + 23% VAT
Odzyskano podatek VAT w kwocie 160 540,00zł.

Faktyczny koszt poniesiony przez miasto to koszt netto tj. 698 000,00zł

 

Przychód dla miasta z dzierżawy dwóch kawiarni za okres 3 lat:

189 306,38 zł brutto + 192 628,63 zł brutto = 381 935,01zł brutto

Faktyczny przychód dla miasta to koszt brutto tj. 381 935,01zł

 

Analiza finansowa rentowności budowy dwóch kawiarni z wymianą pokryć dachowych:

Koszt netto budowy dwóch kawiarni - 698 000,00 zł

Koszt netto pokrycia budynków blachą - 89 264,79 zł

Łączny koszt netto budowy kawiarni (faktycznie poniesiony) - 787 264,79 zł

 

Przychód dla miasta z dzierżawy dwóch kawiarni brutto za okres 3 lat wyniósł – 381 935,01zł

 

Dzierżawcy obciążeni są również podatkiem od nieruchomości. Szczegóły opodatkowania chronione są tajemnicą skarbową zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej.

Z powyższego wyliczenia wynika, że po 6 latach zwrócą się koszty budowy dwóch kawiarni włączając koszty wymiany pokryć dachowych i inwestycja będzie miastu przynosić duże zyski.

Mam satysfakcję, iż pomimo ogromnych protestów wielu radnych, wśród których był Pan liderem, którzy kontestowali tę inwestycję, kawiarnie powstały i od samego początku cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców i turystów. Upiększają centrum miasta i przynoszą też stały dochód (prawie 130 tys. rocznie).

Drugim ATUTEM wybudowanych kawiarni w centrum miasta, jest nałożony na dzierżawców obowiązek prowadzenia i utrzymania przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, ogólnodostępnych toalet.

 

W swoim zapytaniu nawiązuje Pan do dialogu z kultowego filmu MIŚ w reżyserii Stanisława Barei, podważając przedstawioną Panu uzupełniającą analizę celowości budowy kawiarni w centrum miasta z opcją ogólnodostępnych toalet publicznych, w aspekcie korzyści jakie osiąga budżet miasta, z faktu, iż nie musi pokrywać kosztów organizowania tychże właśnie toalet publicznych.

Przy ciągłej krytyce z Pana strony, przedstawiona Panu analiza finansowa, miała Panu uświadomić, że powstanie tych kawiarni w centrum miasta z funkcją toalet publicznych, zwolniło miasto z ponoszenia bardzo dużych dodatkowych kosztów na stworzenie, a później prowadzenie miejskich szaletów i jest bardzo mocną stroną tego przedsięwzięcia.

Jest to bardzo ważny argument, ile szacunkowo zyskuje budżet miasta, z racji nie ponoszenia tych kosztów, ale jak widzę trudny dla Pana do przyjęcia i zaakceptowania.

 

Planując tę inwestycję, brałem pod uwagę, nie tylko aspekt uatrakcyjnienia płyty Rynku, czy też jej opłacalność, ale ważnym dla mnie celem, było rozwiązanie problemu braku miejskich toalet w centrum Nowego Targu.

Jeszcze do 2010r. publiczne szalety były w podziemiach nowotarskiego Rynku. Później plac poszedł do remontu, w trakcie którego szalety zlikwidowano. Przed zasypaniem szalety zostały gruntownie wyremontowane. Tę wiedzę Pan posiada, więc tym bardziej powinien Pan zdawać sobie sprawę, że budżet miasta ma zysk, że nie musiał wydatkować po raz drugi środków publicznych na budowę nowych toalet. Nie mówiąc już o kosztach ich prowadzenia. O tym jak uciążliwy był dla mieszkańców brak toalet i jak trudno było znaleźć rozwiązanie tego problemu, mówią poniższe artykuły, które warto, aby sobie Pan przypomniał.

 

-Artykuł z dnia 12.06.2014r. pt. Publiczne szalety do wzięcia na portalu internetowym podhale24  https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/30117/Publiczne_szalety_do_wziecia.html

- Artykuł z dnia 14.03.2016r. pt. Gdy pęcherz pełny, przebieraj nogami z portalu internetowego Dziennik Polski 24 https://dziennikpolski24.pl/gdy-pecherz-pelny-przebieraj-nogami/ar/9717366

- Artykuł z dnia 12.07.2013r. pt.Gdzie znaleźć toaletę w mieście - pyta radny? Dziennik Polski24 https://dziennikpolski24.pl/gdzie-znalezc-toalete-w-miescie-pyta-radny/ar/3259394

 

Kolejnym „sztandarowym” Pana tematem powracającym jak bumerang, to wybór dzierżawców tychże kawiarenek. Informuję więc Pana kolejny raz, że w publicznym nieograniczonym przetargu na dzierżawę pierwszego z wybudowanych obiektów gastronomicznych, zostało złożonych 6 ofert. Komisja przetargowa oceniała oferty nie tylko pod względem podanej ceny dzierżawy, ale również pod wieloma innymi parametrami określonymi w przetargu. Dokumenty z przetargu są jawne i ma Pan do nich dostęp. Dlaczego od 2016r. nie zapoznał się Pan z tymi dokumentami i w przypadku stwierdzonych przez Pana nieprawidłowości, nie skorzystał Pan z środków prawnych?

Dlatego też, temat ten uważam za zakończony, a Panu polecam zapoznanie się z dokumentami źródłowymi w urzędzie miasta, a jeżeli nadal będzie Pan widział możliwość naruszenia prawa, to jako funkcjonariusz publiczny ma Pan obowiązek powiadomienia organów ścigania, zamiast pisania kolejnych interpelacji.

 

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE