RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 269
Odpowiedź na Interpelację

Pan
Paweł Liszka
Radny Rady Miasta
Nowy Targ

 

Nasz znak: AiK.0003.12.2019
Nowy Targ, dnia 22.10.2019 r.

 

Dotyczy:   odpowiedzi na zapytanie złożone na Sesji Rady Miasta w dniu 07.10.2019 r.

 

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 27 lipca 2017 r., znak: NI.7062.10.5.2016.LD nałożył na Burmistrza Miasta Nowy Targ karę w wysokość 20 000,00 zł. Kara dotyczyła niedotrzymania terminu realizacji zadań nałożonych na lata 2013 – 2015 w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Nie zgadzam się z tą karą, ponieważ obejmując urząd Burmistrza Miasta od grudnia 2014 roku podjąłem szereg działań mających na celu poprawę stanu jakości powietrza. Ponadto podczas kontroli prowadzonej przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska argumentowałem, że samorząd nie posiada narzędzi prawnych nakazujących mieszkańcowi wymianę kotłów centralnego ogrzewania na nowoczesne i proekologiczne, co zostało uznane między innymi jako podstawa do nałożenia kary. Mając na uwadze powyższe odwołałem się od decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, a następnie po utrzymaniu przez GIOŚ decyzji w mocy udzieliłem pełnomocnictwa Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Sobolewski, Kielska, Dąbrowska, Grabowska sp. k. z siedzibą w Warszawie do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa jest w toku i tym samym decyzja o nałożeniu kary jest nieprawomocna, dlatego szerszych informacji w tym zakresie nie przedkładałem Radnym ponieważ oczekuję, że podjęte w ostatnich latach działania spowodują uchylenie decyzji przez Sąd Administracyjny.

O działaniach Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie wobec małopolskich gmin, w tym także miasta Nowy Targ, szeroko informowały media oraz organizacje ekologiczne. W licznych swoich wypowiedziach m.in. na antenie Radia Kraków oraz w prasie (przykładowy tekst w załączeniu), Zastępca Małopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie Pan Ryszard Listwan, wyczerpująco informował o nakładanych na samorządy karach. O prowadzeniu kontroli w wielu małopolskich samorządach oraz nałożeniu kar w wysokości od 10 tys. zł do 30 tys. zł. dla samorządów informował też Pan Paweł Ciećko – ówczesny Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podczas swojego wystąpienia na Sesji Rady Miasta Nowy Targ dnia 29 stycznia 2018 r.

Po dokonaniu powtórnej analizy kosztów poniesionych w 2019 r. z tytułu wynagrodzenia dla  Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Sobolewski, Kielska, Dąbrowska, Grabowska sp. k. z siedzibą w Warszawie, pragnę tę informację sprostować i wyjaśnić, że podana w poprzedniej odpowiedzi na interpelację kwota 10 824,00 zł jest sumą płatności na rzecz Kancelarii z tytułu zleconych działań i nie dotyczyła wyłącznie w/w sprawy.  Na tę sumę złożyły się na nią następujące pozycje:

  • reprezentowanie Gminy Miasto Nowy Targ w sprawie z powództwa A.F. o zapłatę kwota – 4 920,00 zł,

  • przygotowanie skargi na decyzję Ministra Finansów w sprawie zwrotu przez Gminę Miasto Nowy Targ części subwencji oświatowej oraz reprezentowanie Miasta przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Warszawie – kwota – 4 428,00 zł,

  • reprezentowanie Gminy Miasto Nowy Targ przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, nakładającą karę za nie zrealizowanie w latach 2013 - 2015 zadań nałożonych w Programie Ochrony Powietrza – kwota 1 476,00 zł (w ramach tego wynagrodzenia ww. kancelaria będzie również reprezentować Gminę -Miasto Nowy Targ w kolejnej instancji, jeśli zajdzie taka potrzeba).

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat,
  2. aa.

Do wiadomości:

  • Pan Grzegorz Luberda – Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
  • Pan Łukasz Knurowski – Naczelnik Wydziału Administracji i Kadr Urzędu Miasta Nowy Targ.
Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE