RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 80
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Bartłomiej Garbacz
Przewodniczący Klubu "Razem Nowy Targ"

Pan Paweł Liszka
Przewodniczący Klubu "Dobra Zmiana w Mieście"

Pan Marek Fryźlewicz
Radny Miasta Nowy Targ

Pan Lesław Mikołajski
Radny Miasta Nowy Targ

AiK.0003.12.2019
Nowy Targ, dnia 18.10.2019 r.
 

Odpowiadając na interpelację złożoną przez grupę Radnych na sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 07.10.2019 r. w sprawie zmodyfikowania sposobu prezentacji sprawozdania Burmistrza Miasta, wyjaśniam, iż sprawozdanie z działalności Burmistrza ma charakter informacyjny. Ma ono na celu przybliżenie Radnym Miasta oraz mieszkańcom działalności Burmistrza oraz Urzędu Miasta w okresie międzysesyjnym.

Prezentowane materiały filmowe stanowią integralną cześć sprawozdania. Pokazują one bowiem istotne wydarzenia o różnym charakterze, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Nowy Targ. Materiały te przedstawiają wszystkim widzom, w tym Radnym Miasta nie biorącym udziału ww. wydarzeniach, ale również - za pośrednictwem transmisji sesji Rady Miasta - mieszkańcom, którzy nie mogli w nich uczestniczyć, na co wydatkowane są środki z budżetu Miasta, przyznane właśnie przez Radnych Miasta. Są to z reguły krótkie, kilkuminutowe filmy, dodatkowo wzmagające efekt promocyjny wydarzeń.

W związku z powyższym, zasadnym jest ich prezentacja bezpośrednio po złożeniu przez Burmistrza sprawozdania, jako jego uzupełnienie.

Informuję również, że sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym nie może być doręczane w materiałach sesyjnych, ponieważ materiały te zgodnie z § 25 Statutu Miasta doręcza się Radnym Miasta co najmniej na 7 dni przed terminem obrad, a w praktyce ze względu na odbywanie się sesji w poniedziałki, na 10 dni przed sesją. Oznacza to, że na dzień przekazywania Radnym materiałów, sprawozdanie nie może być jeszcze gotowe, bowiem obejmuje ono cały okres międzysesyjny. W sprawozdaniu ujmuje się również wydarzenia, które miały także miejsce w weekend poprzedzający bezpośrednio sesję, wobec czego sprawozdanie jest pełne i gotowe do jego odczytania dopiero w dniu, którym odbywa się sesja Rady Miasta.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ.
3. a/a

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE