RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 78
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Bartłomiej Garbacz
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: AiK.0003.12.2019
Nowy Targ, dnia 18.10.2019 r.
 

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację w zakresie planów rozbudowy sieci ciepłowniczej na ul. Ku Studzionkom, kosztów wykonania przyłącza dla odbiorcy indywidualnego oraz dofinansowania do wymiany ogrzewania.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 7 października 2019 r. złożoną podczas XIII Sesji Rady Miasta Nowy Targ, po zasięgnięciu opinii Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Targu Sp. z o.o., poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Pana pytania:

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. planuje w 2020 roku budowę przyłącza do Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Targu. Ciepłociąg ten będzie przecinał w poprzek przedmiotową ulicę Ku Studzionkom, co umożliwi wykonanie przyłączy do obiektów, których właściciele/zarządcy złożyli w MPEC Sp. z o.o. wniosek o wydanie warunków technicznych oraz podpisali lub podpiszą umowę przyłączeniową.
 2. Prace w świetle ulicy Ku Studzionkom będą prowadzone bez naruszenia struktury samej drogi, a w konsekwencji również warunków gwarancji udzielonych przez jej wykonawcę.
  W przypadku konieczności wykonania prac naruszających udzieloną przez wykonawcę robót gwarancję, zobowiązania gwarancyjne zostaną przejęte przez Inwestora sieci MPEC
  Sp. z o.o.
 3. W bieżącym roku Gmina Miasto Nowy Targ ze środków budżetowych realizuje program dofinansowań do wymiany centralnego ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na paliwa stałe celem podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. w budynkach mieszkalnych na terenie Nowego Targu. Program ten przyjęty został Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr 0050.Z.75.2019 z dnia 15 maja 2019 roku. Wysokość dofinansowania w ramach tego programu wynosi 5 000 zł.
  W przypadku gdy nie ma możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej mieszkańcy miasta mogą skorzystać z programu dofinansowań do wymiany systemu centralnego ogrzewania na paliwa stałe, na nowoczesne i proekologiczne kotły na gaz z sieci w budynkach mieszkalnych. Program ten przyjęty został Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr 0050.Z.76.2019 z dnia 15 maja 2019 roku. Wysokość dofinansowania
  w ramach tego programu wynosi 5 000 zł.
  W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz rozwojem sieci ciepłowniczej w roku 2020 planowana jest kontynuacja ww. programów dofinansowań ze środków budżetu Miasta Nowy Targ. Niezależnie od środków budżetu Miasta mieszkańcy mogą korzystać z dofinansowania z programu Czyste Powietrze oraz zwrotu kosztów z podatku dochodowego.
 4. Obecnie wykonywane przyłącza, realizowane w ramach budowy nowych sieci ciepłowniczych, w całości pokrywane są ze środków własnych MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. oraz otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W pozostałych przypadkach, koszty przyłączenia MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki i są dostępne dla każdego zainteresowanego w aktualnej taryfie dla ciepła, umieszczonej na stronie internetowej Spółki lub w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Ich wysokość uzależniona jest od długości realizowanego przyłącza oraz od średnicy sieci określonej na podstawie wydanych warunków technicznych, indywidualnych dla każdego rozpatrywanego obiektu.
  Koszt dostawy samego węzła ciepła jest uzależniony natomiast od wielkości dobranego dla obiektu węzła oraz od wybranego wariantu taryfy dla ciepła, uzależnionej między innymi od tego kto jest właścicielem węzła. Dla węzłów będących własnością MPEC Nowy Targ Sp.
  z o.o., wszelkie koszty podłączenia węzła do sieci ciepłowniczej pokrywa Spółka, po stronie odbiorcy jest jedynie podłączenie do węzła instalacji wewnętrznej. Granicą w tym wypadku są pierwsze zawory odcinające za węzłem. Natomiast w przypadku gdy właścicielem węzła jest odbiorca, ponosi on również koszt zakupu i montażu węzła. W tym przypadku granicą własności są pierwsze zawory odcinające w obiekcie odbiorcy. Co do kosztów będących po stronie odbiorcy są one indywidualnie negocjowane z firmami instalacyjnymi wykonującymi przedmiotowe prace i na ich wysokość Spółka w żaden sposób nie ma wpływu.
  W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości przyłączenia obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz planowanych przez Spółkę działań rozwojowych, zachęcam zarówno Pana Radnego jak również wszystkich zainteresowanych mieszkańców Nowego Targu do odwiedzenia strony internetowej MPEC Sp. z o.o. oraz do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta mieszczącym się przy ul. Powstańców Śląskich 1. Zaznaczam, że im większa liczba odbiorców będzie korzystać z ciepła systemowego, tym korzystniejsze będą ceny ciepła dla wszystkich Klientów Spółki, a powietrze w Nowym Targu czystsze.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

- Pan Grzegorz Luberda - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
- Pan Łukasz Knurowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Kadr Urzędu Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE