RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 104
Odpowiedź na Interpelację
  PaniBożena Groń
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: AiK.0003.12.2019
Nowy Targ, 17.10.2019 r.
 

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 7 października 2019 roku uprzejmie informuję, że sprawa obsługi transportem publicznym północnych osiedli miasta Nowy Targ jest tematem złożonym, jednakże nie jest ona pominięta w prowadzonych w tutejszym Urzędzie analizach systemu komunikacji zbiorowej. Barierą są przede wszystkim, spadki podłużne i szerokość jezdni dróg gminnych na tych osiedlach, przez co nie jest możliwe wykorzystanie posiadanych autobusów. Na obecną chwilę posiadany przez Miejski Zakład Komunikacji tabor autobusowy, nie pozwala na sprawną i bezproblemowa obsługę linii obejmującej całe osiedla Robów i Zadział. Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym zabronione jest cofanie przy zawracaniu autobusu, a na os. Zadział brak jest utwardzonego placu do wykonania tego manewru.

Podejmowane są działania mające na celu zainteresowania prywatnych przewoźników obsługą linii komunikacyjnych obejmującej osiedla po północnej stronie Miasta. Między innymi w 2017 roku zorganizowane zostało spotkanie, na które zaproszono właścicieli firm przewozowych świadczących usługi transportowe na terenie miasta Nowy Targ. Niestety, nikt z przybyłych przedstawicieli firm nie podjął się obsługi tych linii. Przyczyną małego zainteresowania przewoźników świadczenia usług transportowych oprócz warunków drogowych jest niewielka ilość podróżnych, którzy na osiedlach korzystają z publicznego transportu. Mimo to w ramach bieżących kontaktów, przewoźnicy proszeni są o rozważenie możliwości obsługi osiedla Robów, Zadział i Marfianą Górę.

Linia Miejskiego Zakładu Komunikacji z ul. Wojska Polskiego na os. Gazdy obejmująca przystanki przy szpitalu, na os. Zadział, Długa Polana i Gazdy, została ograniczona, jednakże nadal nie jest rentowna. Zgodnie z obowiązującym prawem komunikacja miejska pozbawiona jest rekompensat z Urzędu Marszałkowskiego za stosowanie ulg w cenach biletów. Również uchwalona w bieżącym roku ustawa wprowadzająca tzw. „Fundusz autobusowy” nie daje możliwości ubiegania się o dotację na takie przewozy miejskiemu przewoźnikowi.

W ramach konsultacji jakie prowadził z lokalnymi władzami samorządowymi poseł Edward Siarka, Burmistrz Miasta wskazał konieczność utworzenia linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej na trasie z os. Marfiana Góra, Rynek, Wojska Polskiego, al. Kopernika, ul. Podtatrzańska, ul. Sikorskiego, os. Bereki, ul. Kowaniec. Proponowana linia, pozwoliła by na zawarcie umowy z operatorem na jej obsługę i dofinansowanie. Oczekuję, że Ustawodawca da również możliwość ubiegania się o dofinansowanie nierentownych linii, poprzez zmianę ustawy o utworzeniu tzw. „Funduszu autobusowego.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. Przewodniczący Rady Miasta,
3.Sekretarz Miasta
4. a/a

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE