RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 54
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Ewa Pawlikowska
Radna Rady Miasta Nowy Targ
AiK.0003.12.2019.III
Nowy Targ, 2019-10-18
 

Odpowiadając na Pani interpelację, złożoną na sesji w dniu 7 października br., informuję, że Pan Grzegorz Ratter złożył w terminie oświadczenie majątkowe w związku z objęciem funkcji Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
Skan jego oświadczenia opublikowano na stronie Urzędu Miasta (będącej BIP), wypełniając tym samym ustawowy obowiązek, jednak zamieszczono go w zakładce oświadczeń majątkowych "kierowników miejskich jednostek organizacyjnych", a nie w zakładce oświadczenia majątkowe "zarządzających miejskimi osobami prawnymi". Zostało to skorygowane, a na potwierdzenie w załączeniu przekazuję wydruki zrzutów ekranu przed zmianą i po zmianie.

Odnosząc się z kolei do zapytania jaką funkcję i do kiedy pełnił Pan Temecki po zmianie na stanowisku Prezesa MPEC Sp. z o.o. w Nowym Targu, wskazuję, iż udzielenie informacji na temat stosunku zatrudnienia indywidualnego, nie pełniącego funkcji publicznych pracownika, jakim był Pan Andrzej Temecki po odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu może naruszać jego dobra osobiste i prowadzić do odpowiedzialności pracodawcy z tego tytułu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wyłączony jest zatem obowiązek udzielenia takich informacji na żądanie osoby pełniącej funkcję radnego.

W związku z powyższym, informacja taka w świetle obowiązującego prawa nie może zostać ujawniona.

Otrzymują:
1) Adresat
2) Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ
3) aa.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE