RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 64
Odpowiedź na Interpelację
 

Pani Ewa Pawlikowska
Radna Rady Miasta Nowy Targ

Nasz znak: AiK–0003.12.2019.S
Nowy Targ, dnia 17 października 2019 r.

 

 

W odpowiedzi na Pani zapytanie złożone w dniu 7 października 2019r. na wstępie chcę wyrazić zadowolenie, że patrząc z perspektywy kilku lat, zgodziła się Pani ze mną i sama przyznała w pierwszych zdaniach swojego zapytania, że poprzedni styl zarządzania miastem cechowało „kolesiostwo”, które ja i wiele innych osób wytykało palcem. Ale dalej nie mogę się już zgodzić, że kontynuuję ten sam styl zarządzania. Jest wręcz przeciwnie.

Zatrudnianie pracowników na wszystkie stanowiska jest zawsze przeprowadzany w sposób jawny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczy to zarówno pracowników w urzędzie miasta jak i jego jednostkach. Po raz kolejny informuję, że osoby, które otrzymują propozycje zatrudnienia, mają najwyższe z wymaganych kwalifikacji.

W wyborach na Burmistrza Miasta Nowy Targ, po pierwszej trudnej kadencji, które odbyły się 21 października 2018r. uzyskałem mandat już w I turze i oddało na mnie swój głos 7 229 Nowotarżan, którzy pozytywnie ocenili moją pracę i obdarzyli zaufaniem. Chyba nie sądzi Pani, że wszyscy są moimi znajomymi, osobami wspierającymi, członkami sztabu wyborczego, współpracownikami etc.

Wszyscy moi wyborcy mogą brać udział w naborach na wolne stanowiska do urzędu miasta i jego jednostek, na takich samych zasadach,  jak  sympatycy i znajomi Pani kandydata, jak również sympatycy innych kandydatów startujących w wyborach. Od czasu kiedy sprawuję funkcję Burmistrza Miasta Nowy Targ, żadna z osób biorących udział w konkursach na stanowiska w urzędzie i jego jednostkach, nie zakwestionowała prawidłowości przeprowadzonych naborów.

W przypadku stwierdzenia przez Panią naruszeń, proszę skorzystać z środków prawnych. Podejrzewam jednak, że nie skorzysta Pani z tej możliwości, gdyż wydaje się że jedynym Pani celem jest zaistnienie w przestrzeni publicznej poprzez ciągłe dyskredytowanie mnie i moich  współpracowników.

Co się zaś tyczy zatrudnienia osób w Klubie Seniora i ich wynagrodzeń wyjaśniam co następuje: Klub Seniora powstał w ramach rządowego programu Senior +, natomiast organizacja Klubu i program zajęć, jest dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego. Koordynatorem i autorem projektu był Pan Marcin Jagła, ówczesny Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta, który był także osobą odpowiedzialną za zatrudnianie kadry kierowniczej Klubu (kierownika i z-cy kierownika) oraz instruktorów. On też określał  wysokość wynagrodzeń wszystkich zatrudnionych osób, co miało swoje odzwierciedlenie we wniosku o dofinansowanie uruchomienia Klubu.

Wychodzi na to że to „wielka szkoda”, bo Klub Seniora prężnie działa od wielu miesięcy, o czym Pani chyba nie wie, bo to Panią nie interesuje i pewno jeszcze Pani w Klubie nie była.

Zainteresowanie tą działalnością pojawia się u Pani dopiero wtedy, gdy widzi pretekst do pomówienia nie tylko mojej osoby, ale i osób które ten Klub z wielkim zaangażowaniem tworzyły i cieszą się szacunkiem i zaufaniem swojego środowiska.

Wyboru Kierownika Klubu i jego zastępcy dokonali bezpośrednio wszyscy zrzeszeni seniorzy w ww. Klubie.  Fakt ten potwierdza pismo  z dnia 26 marca 2019 r., które wpłynęło do urzędu miasta, podpisane przez wszystkich Seniorów, członków Klubu (41 podpisów), którzy w treści, wystosowali stosowne poparcie dla osób piastujących ww. stanowiska do końca 2019 r.

Przy tej okazji informuję, że zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, od roku 2020 Klub Seniora wejdzie w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu, który będzie organizował działalność tego miejsca, które w znakomity sposób realizuje politykę senioralną w mieście i może być przykładem dla innych samorządów.

Otrzymuje:
1. Adresat.
2. a/a


Do wiadomości:
1. Pan Grzegorz Luberda - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ.

 

 

 

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE