RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 103
Odpowiedź na Interpelację

Pan
Szymon Fatla
Radny Rady Miasta Nowy Targ

 

Nasz znak: DiT.7021.4.80.2019
Nowy Targ, 16.09.2019 r.

 

Sprawa: remontów ulic Józefczaka i Podtatrzańskiej na odcinku od ul. Szaflarskiej do Alei Solidarności.

 

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ, w dniu 09.09.2019 r., w sprawie jw., uprzejmie informuję, że zarówno ul. Podtatrzańska jak i Józefczaka posiadają opracowaną dokumentację projektową umożliwiającą wykonanie przebudowy drogi. Biorąc pod uwagę zakres planowanych prac zasadne jest, aby zadanie wykonane zostało jako zadanie inwestycyjne przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dla takich zadań w ramach ogłaszanych naborów systematyczne składane są wnioski o dofinansowanie, co mimo ewentualnego przesunięcia w czasie realizacji inwestycji pozwala na odciążenie budżetu miasta przez nie ponoszenie całości wydatków ze środków własnych Miasta. Aktualny szacunkowy koszt przebudowy ul. Józefczaka to 539 622 zł, natomiast szacunkowy koszt przebudowy ul. Podtatrzańskiej na odcinku od ul. Szaflarskiej do Al. Solidarności wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej wynosi 1 628 064 zł.

Ponadto informuję, że ze względu na to, iż pas drogowy dróg gminnych jest wykorzystywany przez innych gestorów sieci podziemnych (nie tylko jednostek miejskich), planując remont danej ulicy należy ją wykonać w sposób kompleksowy i w odpowiedniej kolejności (np. wymiana przewodu wodociągowego, gazowego czy teletechnicznego przed remontem nawierzchni). Z tego też powodu, również trudno jest określić termin realizacji tych zadań, ponieważ nie wszyscy gestorzy sieci podziemnych mają ujęte w planach remonty swoich urządzeń, a roboty muszą być synchronizowane w czasie i miejscu, należy ustalać zakres robót i harmonogram prac poszczególnych podmiotów. W ciągu ul. Podtatrzańskiej na odcinku od ul. Szaflarskiej do Alei Solidarności projektowana jest kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz planowane są przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Gmina Miasto Nowy Targ w nawiązaniu do dobrych praktyk innych miast w zależności od potrzeb organizuje spotkania dotyczące koordynacji inwestycji, remontów nawierzchni oraz sieci i urządzeń umieszczanych w pasie dróg gminnych Miasta Nowego Targu, które pozwolą uzgodnić termin przeprowadzenia tych dwóch inwestycji.

Niezależnie od powyższego ubytki w nawierzchni jezdni zagrażające bezpieczeństwu są na bieżąco uzupełniane w ramach remontów bieżących dróg, chodników, placów, mostów i przepustów.

 

Otrzymują:

  1. Adresat.
  2. A/a.

 

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE