RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 55
Odpowiedź na Interpelację

Szanowna Pani
Ewa Pawlikowska
Radna Miasta Nowy Targ

 

Nasz znak: AiK.0003.10.2019.S
Nowy Targ, dnia 20 września 2019 r.

 

Dotyczy : odpowiedzi na interpelację z dnia 9 września 2019 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę komunikacji na ul. Ludźmierskiej, tj. podjęcie rozmów z PKP na temat przebudowy przebiegu skrzyżowania ul. Ludźmierskiej i przejazdu kolejowego.

 

W odpowiedzi na Pani interpelację, złożoną podczas sesji Rady Miasta w dniu 9 września 2019 r., uprzejmie informuję, że działania mające na celu poprawę komunikacji na ul. Ludźmierskiej zostały podjęte już kilka lat temu.

W związku z tymi działaniami w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozpatrywane są obecnie dwa rozwiązania komunikacyjne :

 

1. Zaproponowane przez Burmistrza Miasta Nowy Targ nowe połączenie drogowe, łączące obecną drogę krajową nr 47 (ul. Krakowska w rejonie ul. Parkowej) z drogą wojewódzką nr 957 (ul. Ludźmierska w rejonie dawnej zajezdni PKS – obecnie „Jarmark Zajezdnia”) wraz z bezkolizyjnym skrzyżowaniem z linią kolejową nr 99 relacji Chyżne – Zakopane.

Miasto w 2017 r. opracowało wstępną koncepcję dla takiego rozwiązania, opracowanie to wskazuje potencjalny korytarz dla przebiegu nowej drogi o długości ok. 2 km z 60 metrowym wiaduktem nad linią kolejową, oddalonym o ok. 700 m od istniejącego kolizyjnego skrzyżowania w ciągu DW 957.

 

2. Rozważana jest również możliwość zaprojektowania bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 957.

Inwestycję taką, można by zrealizować wspólnie z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.

Tunel drogowy pod istniejącą linią kolejową nr 99 relacji Chabówka – Zakopane, mając na uwadze planowaną jej modernizację, zwiększyłby poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym oraz zdecydowanie usprawniłby system komunikacji w Nowym Targu.

 

W efekcie przeprowadzonych rozmów Burmistrz Miasta w dniu 4 września 2019 r. skierował wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego o zawarcie porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na realizację bezkolizyjnego skrzyżowania DW 957 z linią kolejową nr 99 (w formie tunelu lub wiaduktu) wraz z powiązaniami lokalnego układu komunikacyjnego.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

 

Do wiadomości :

  1. P. Grzegorz Luberda - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ
  2. P. Stanisława Szołtysek – Sekretarz Miasta Nowy Targ
Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE