RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 88
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Ewa Pawlikowska
Radna Rady Miasta Nowy Targ
AiK.0003.10.2019.S
Nowy Targ, 20.09.2019 r.
 

dotyczy: zmian kadrowych w Urzędzie Miasta.

Odpowiadając na Pani interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 09.09.2019 r. w sprawie zmian kadrowych w Urzędzie Miasta, po raz kolejny informuję, iż zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym: "Kierownikiem urzędu jest wójt."

Oznacza to, iż do wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta należy realizacja wszelkich praw i obowiązków określonych w przepisach prawa wobec osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Stanowisko to, jak to już zostało Pani wyjaśnione w odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 09.08.2019 r., znak AiK.0003.8.2019.S, zostało potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny.

W związku z powyższym, Pani pytania dotyczące pracowników Urzędu Miasta nie znajdują żadnego uzasadnienia w świetle obowiązującego prawa.

Niemniej jednak, z uwagi na Pani insynuacje zawarte w przedmiotowym zapytaniu, poniżej przedstawiam szczegółowe wyjaśnienia:

  1. Od początku 2019 r. - na ponad 130 zatrudnionych pracowników - pięć osób, na swój wniosek rozwiązało stosunek pracy na mocy porozumienia stron. Dodać należy, że każdy pracownik ma prawo podejmować takie decyzje. We wszystkich tych przypadkach, zmiany te były związane z realizacją planów zawodowych i dalszym rozwojem zawodowym lub chęcią podjęcia nowych wyzwań.
  2. Od momentu rozpoczęcia przeze mnie pierwszej kadencji, tj. od 2014 r. nie został zwolniony żaden pracownik podlegający ochronie przedemerytalnej, wobec czego przeciwko Urzędowi Miasta nie toczyło się żadne postępowanie sądowe.
  3. Proces zatrudnienia w Urzędzie Miasta odbywa się zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, Kodeksem pracy i z Procedurą naboru pracowników, przy czym zatrudniane są wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Wynagrodzenie pracowników ustalane jest na poziomie odpowiadającym zakresowi zadań jakie ma realizować nowo przyjęta osoba oraz odpowiedzialności, jaka jest związana z jej pracą.
  4. Nie jest prawdą, że w Urzędzie Miasta są osoby zatrudnione na 1,5 etatu. W Urzędzie Miasta żaden z pracowników nie jest zatrudniony w większym wymiarze czasu pracy niż 1 etat. Ze względu na nienormowany czas pracy, więcej niż 40 godzin w tygodniu, bez dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, pracuje jedynie Burmistrz Miasta oraz jego Zastępcy.

Odnosząc się z kolei do rozwiązania umowy o pracę przez pracownika, mające miejsce w dniu 06.09.2019 r., odsyłam do "Sprostowania", które zostało zamieszczone w gazecie "Tygodnik Podhalański" w dniu 19.09.2019 r. (str. 4). Wyrażam nadzieję, że po zapoznaniu się z zaistniałym, prawdziwym stanem faktycznym opisanym w ww. sprostowaniu, zaprzestanie Pani rozpowszechniania nieprawdziwych i nierzetelnych informacji dotyczących tej sprawy.

W załączeniu przesyłam kserokopię tekstu wskazanego sprostowania.

 

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE