RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Grzegorz Luberda
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7021.4.78.2019
Nowy Targ, 12.09.2019 r.
 

Sprawa: utwardzenia drogi dojazdowej na oś. Nowym.

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 09.09.2019 r., w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej na os. Nowym, uprzejmie informuję, że zostanie przeprowadzona wizja w terenie z udziałem Urzędu Miasta Nowy Targ. O terminie wizji zostanie Pan powiadomiony odrębnym pismem.

Jednocześnie informuję, że w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział) na działce ewidencyjnej nr 2662 został przewidziany ciąg pieszo-jezdny. Aktualnie szerokość tej działki drogowej nieurządzonej wynosi od 2,5 m do 4 m co nie jest wystarczające do wykonania w przyszłości ciągu pieszo-jezdnego, który nie może mieć mniejszej szerokości niż 5 m. W celu złożenia stosownego wniosku o dofinansowanie tej drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych niezbędne będzie uzyskanie zgody wszystkich właścicieli gruntów przyległych do tej drogi na jej poszerzenie.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE