RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 60
Odpowiedź na Interpelację
  Szanowny Pan Andrzej Swałtek
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nas znak: AiK - 0003.10.2019.S
Nowy Targ, 20 września 2019 r.
 

W związku ze złożoną interpelacją w dniu 9 września 2019 dotyczącą problemu osób bezdomnych nocujących na terenie Miasta Nowy Targ uprzejmie informuję, iż zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, w przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo do udzielenia pomocy jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały. Jedną z możliwych form pomocy osobom bezdomnym jest zabezpieczenie schronienia w placówkach do tego przeznaczonych (schronisko, noclegownia lub ogrzewalnia). Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zapewnia schronienie w schronisku "Dom na Granicy" w Winiarczykówce oraz noclegowni w Nowym Sączu. Każdorazowo pracownik socjalny pracujący z osobą bezdomną nakłania do skorzystania z takiej formy pomocy. Osoby bezdomne często są uzależnione od alkoholu bądź innych środków, a trzeźwość to wymóg jaki musi spełnić bezdomny, który ma zostać umieszczony w placówce. W związku z powyższym, w wielu przypadkach bezdomni odmawiają skorzystania z pomocy w formie schronienia, wybierając tułaczy tryb życia, nocując w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Należy zaznaczyć, że sytuacja osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Nowego Targu jest na bieżąco monitorowana przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji. W Nowym Targu okresowo przebywają również bezdomni z różnych rejonów Polski. Celem zapewnienia im niezbędnej pomocy i wsparcia, ściśle współpracujemy z wieloma instytucjami oraz właściwymi ośrodkami pomocy społecznej.

Nadmieniam, że rok rocznie Ośrodek organizuje naradę roboczą dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, Policji i innych instytucji działających na rzecz osób potrzebujących. W trakcie spotkań omawiane są między innymi kwestie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym oraz przekazywane są dane teleadresowe placówek, z którymi Gmina Miasto Nowy Targ ma podpisane porozumienie na udzielenie schronienia.

 

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE