RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 84
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Paweł Liszka
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7021.6.38.2019
Nowy Targ, 19.09.2019 r.
 

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 9 października 2019 roku uprzejmie informuję, że biletomat przy ulicy Szaflarskiej został ustawiony w ramach programu „Podhalańska Kolej Regionalna”. Zgodnie z wynegocjowanymi warunkami umowy z Województwem Małopolskim, do dyspozycji Gminy Miasto Nowy Targ zostało przydzielonych pięć biletomatów, które użytkowane są na przystankach; w Rynku, przy stacji PKP, przy dworcu autobusowym i przy cmentarzu. Do chwili obecnej nie jest jedynie użytkowany biletomat przy przystanku Szaflarska CPN, ze względu na brak zasilania elektrycznego.

Planując umieszczenie biletomatu w południowej części miasta założono, że że będą z niego korzystać mieszkańcy położonych tam osiedli mieszkaniowych, w tym należących do Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nie przewidziano jednak trudności związanych uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością w celu posadowienia przedmiotowego urządzenia wraz z przyłączem energetycznym. Niestety w otrzymanej od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, jako jednego ze współużytkowników wieczystych tej nieruchomości, propozycji umowy, zawarte zostały takie warunki, których przyjęcie jako precedens, mogły skutkować podobnymi żądaniami innych właścicieli nieruchomości wykorzystywanych przez Miasto na cele służące mieszkańcom. W tym wypadku sprawa dotyczy wykorzystania 0,45 metra kwadratowego terenu i umieszczenia przewodu elektrycznego w zieleńcu graniczącym z pasem drogowym ulicy Szaflarskiej. Zaproponowana przez Spółdzielnię wysokość wynagrodzenia za posadowienie biletomatu wynosi 100 zł plus podatek VAT miesięcznie. Kwota ta miała być waloryzowana o wysokość inflacji, a w przypadku wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości ponoszonych przez Spółdzielnie, opłat z tytułu podatku od nieruchomości opłat za użytkowanie wieczyste w stopniu wyższym niż to wynika ze wskaźnika GUS, bądź w przypadku wprowadzenia podatku katastralnego, Spółdzielnia zastrzegła sobie możliwość przeliczenia opłat w stopniu wyższym niż to wynika z inflacji. Koszt ten, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, stanowi równowartość co najmniej 40 biletów jednorazowych pełnopłatnych lub 68 biletów z ulgą gminną. Nie ma ekonomicznego i społecznego uzasadnienia zwiększania dochodów Spółdzielni kosztem Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Dlatego też, mając na uwadze konieczność zapewnienia energii elektrycznej do biletomatu, wystąpiono do Tauron Dystrybucja z wnioskiem o wykonanie przyłącza w innej lokalizacji. Została zawarta umowa przyłączeniowa i zostało zlecone wykonanie robót. Niestety Miasto nie ma wpływu na terminy przeprowadzania tych procedur i wykonywania robót. Natomiast pracownicy urzędu interweniowali w sprawie możliwie szybkiego załatwienia sprawy.

Właścicielem biletomatów jest Województwo Małopolskie, a działają one w ramach Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. Miasto ponosi jedynie koszty wykonania postumentu i zużytej energii elektrycznej. Gmina Miasto Nowy Targ, w związku z biletomatem przy ul. Szaflarskiej poniosła koszty w wysokości 614,60 złotych.

Jednocześnie pragnę poinformować, że dla ułatwienia nabywania biletów na komunikację miejską w 12 autobusach zainstalowane są automaty. Bilety można też kupować poprzez aplikacje Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, M pay i Skycash.

Ze strony władz Miasta zawsze czynione są starania aby pozyskać maksymalne korzyści dla mieszkańców w trakcie realizacji projektów w ramach krajowych czy regionalnych programów pomocowych, jednakże nie wszystkie zaplanowane działania mogą być realizowane zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

W załączeniu przesyłam kopię zaproponowanej przez Zarząd NSM umowy.

Otrzymują;
1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta,
3. Sekretarz Urzędu Miasta
4. a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE