RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 84
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Paweł Liszka
Radny Miasta Nowy Targ
AiK.0003.10.2019.S
Nowy Targ, 20.09.2019 r.
 

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 09.09.2019 r. w sprawie zlecania spraw kancelariom zewnętrznym wyjaśniam, iż powszechną i uzasadnioną praktyką jest, pomimo zatrudnienia w jednostkach publicznych radców prawnych, zlecanie niektórych czynności kancelariom zewnętrznym. Wynika to z faktu, że pewne sprawy, ze względu na ich charakter, mający skomplikowany stan faktyczny i prawny, wymagają zaangażowania kancelarii mających doświadczenie i wiedzę w danym zakresie oraz zaplecze personalne, dające rękojmię rzetelnego wykonania zlecenia.

W związku z powyższym, w 2018 r., Kancelarii Adwokackiej Elżbieta Pustówka i Artur Pustówka s.c., została zlecona usługa pomocy prawnej polegająca na doradztwie w zakresie realizacji umowy dzierżawy z dnia 27.11.2014 r., zawartej ze Spółką Nowa Targowica oraz w zakresie spraw związanych z opłatą targową. Z tytułu realizacji usługi ww. kancelaria otrzymała wynagrodzenie w kwocie 6.346,80 zł brutto.

W 2016 r. Rada Miasta udzieliła pełnomocnictwa radcy prawnemu dr. Jackowi Kołaczowi z Kancelarii Kołacz, Ligara i Współpracownicy - Kancelaria Radców Prawnych do reprezentowania jej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta nr XVI/144/2015 z dnia 07.12.2015 r., w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie Miasta Nowy Targ oraz w 2018 r. do reprezentowanie Rady Miasta w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta nr XLIV/410/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie Miasta Nowy Targ. Łączny koszt reprezentacji Rady Miasta oraz świadczenia pomocy prawnej w zakresie opłaty targowej przez dr. Jacka Kołacza, wyniósł 20.295,00 zł brutto.

Radca Prawny dr Jacek Kołacz, od 2016 r. reprezentuje również Gminę Miasto Nowy Targ w sprawie z powództwa L.J. o zapłatę kwoty 5.000.000,00 zł. Obecnie sprawa ta, na skutek apelacji powoda, rozpatrywana jest przez Sąd Apelacyjny. Łączny koszt wynagrodzenia z tytułu prowadzenia przedmiotowej sprawy, wyniósł 8.610,00 zł.

W 2018 r. zlecono Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Sobolewski, Kielska, Dąbrowska, Grabowska sp.k. z siedzibą w Warszawie reprezentowanie Gminy Miasto Nowy Targ w sprawie z powództwa A.F. o zapłatę oraz w 2019 r., przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, w sprawie skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, nakładającą karę za nie zrealizowanie w latach 2013 - 2015 zadań nałożonych w Programie Ochrony Powietrza. Łączny koszt pobranego przez kancelarię wynagrodzenia wyniósł, odpowiednio 25.707,00 zł brutto i 10.824,00 zł brutto.

Wyżej wskazana kancelaria reprezentuje również Gminę Miasto Nowy Targ.

W 2014 r. poprzedni Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz zlecił adwokatowi Władysławowi Chowańcowi sprawę o zasiedzenie nieruchomości. Koszt tej usługi wyniósł 4.920 zł brutto.

Na podstawie umowy zawartej także przez poprzedniego Burmistrza Miasta Pana Marka Fryźlewicza z Kancelarią radcy prawnego Marcina Smagi na reprezentowanie Gminy Miasto Nowy Targ w sprawach z powództwa konsorcjum, którego liderem była Alpine Construction Poland Sp. z o.o., a której zakończenie realizacji nastąpiło w okresie mojej pierwszej kadencji, wypłacono kwotę w łącznej wysokości 22.073,20 zł brutto.

W 2012 r. Burmistrz Miasta Marek Fryźlewicz zawarł również umowę z radcą prawnym Waldemarem Bagińskim, której przedmiotem było prowadzenie sprawy przeciwko Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. o zapłatę. Z tytułu realizacji umowy, w 2012 r. wypłacono pierwszą część wynagrodzenia w kwocie 8.856,00 zł brutto, a w latach 2016-2017 dalsze należne wynagrodzenie w łącznej wysokości 15.570,10 zł brutto.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ


 

  Pan Paweł Liszka
Radny Miasta Nowy Targ
AiK.0003.12.2019
Nowy Targ, dnia 18.10.2019 r.
 

W uzupełnieniu do odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 09.09.2019 r. informuję, że:

Ad. 2 Dane dotyczące pokrewieństwa osób znajdują się w systemie Źródło i stanowią tzw. dane wrażliwe, które nie podlegają udostępnieniu na wniosek osób trzecich.
W związku z powyższym, jeżeli chce Pan zaspokoić swoją ciekawość, pytanie to należy skierować bezpośrednio do Pana Leszka Pustówki lub do Pana Artura Pustówki.

Ad. 5 Nie, nie jest to przykład nepotyzmu.

Odnosząc się z kolei do zapytania złożonego na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 07.10.2019 r. w sprawie obsługi prawnej miejskich jednostek organizacyjnych, spółek czy zakładów informuję, że Kancelaria Adwokacka Elżbieta Pustówka i Artur Pustówka s.c. nie obsługuje na podstawie stałego zlecenia pod względem prawnym żadnego ww. podmiotu.

W lipcu bieżącego roku Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zlecił jednorazowo Kancelarii Adwokackiej Elżbieta Pustówka i Artur Pustówka s.c. sporządzenie przesądowych wezwań dłużników do zapłaty. Z tytułu realizacji usługi Kancelaria otrzymała wynagrodzenie w kwocie 615,00 zł brutto.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE