RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 55
Odpowiedź na Interpelację

Pan Paweł Liszka
Radny Rady Miasta Nowy Targ

 

Nasz znak: DiT.7221.108.2019
Nowy Targ, 18.09.2019 r.

 

Sprawa: dopuszczenie ruchu na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 47 ul. Krakowska z drogami gminnymi ul. Kolejowa i ul. Królowej Jadwigi w Nowym Targu.

 

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 09.09.2019 r. dotyczącą dopuszczenia ruchu na skrzyżowaniach dróg gminnych z drogą krajową w szczególności ul. Krakowską z ul. Kolejową i ul. Królowej Jadwigi w Nowym Targu uprzejmie informuję, że biorąc pod uwagę fakt iż przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 47 jest drogą klasy GP oraz obowiązujące przepisy w zakresie organizacji ruchu i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, nie było wcześniej kierowanych wniosków w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Otwarcie ul. Kolejowej w kierunku wschodnim (w stronę Rynku) skutkowałoby zamknięciem połączenia ul. Mickiewicza i uniemożliwi rozbudowę ul. Parkowej z włączeniem do drogi krajowej nr 47.

Natomiast przy przebudowie odcinka ul. Kolejowej od strony zachodniej, wykonanej w kadencji 2010 – 2014 nie przewidziano włączenia do „Zakopianki”, zwracam też uwagę, że na tym połączeniu wykonano zatokę przystankową przy drodze krajowej nr 47, która zamyka to połączenie. Ponadto przeniesienie przystanku nie jest możliwe z uwagi na wiadukt z przejściem podziemnym i dalej zjazdem na al. Tysiąclecia.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie „droga klasy GP powinna mieć powiązania z drogami Z (wyjątkowo klasy L) i drogami wyższych klas, a odstępy między skrzyżowaniami (węzłami) poza teren zabudowy nie powinny być mniejsze niż 2000 m oraz nie mniejsze niż 1000 m na terenie zabudowy, dopuszcza się wyjątkowo pojedyncze odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie mniejsze niż 1000 m, a na terenie zabudowy – nie mniejsze niż 600 m, jeżeli potrzeby funkcjonalno – ruchowe lub ukształtowanie istniejącej sieci drogowej takie odstępy uzasadniają, przy czym stosowanie na drodze klasy GP zjazdów jest dopuszczalne wyjątkowo, gdy w celu obsługi terenów przyległych do pasa drogowego brak jest innej możliwości dojazdu lub nie jest uzasadnione bądź możliwe wykonanie albo wykorzystanie drogi niższej klasy lub dodatkowej jezdni...”.

Niezależnie od powyższego wystąpiłem do zarządcy drogi krajowej nr 47 ul. Krakowska czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Informacje o podjętych przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad działaniach, przekażę Panu osobnym pismem.

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

 

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ


 

  Pan Paweł Liszka
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7221.108.2019
Nowy Targ, 15.10.2019 r.
 

Sprawa: dopuszczenie ruchu na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 47 ul. Krakowska z drogami gminnymi ul. Kolejowa i ul. Królowej Jadwigi w Nowym Targu.

W uzupełnieniu mojej odpowiedzi znak: DiT.7221.108.2019 z dnia 18.09.2019 r. w sprawie dopuszczenia ruchu na skrzyżowaniach dróg gminnych z drogą krajową w szczególności ul. Krakowską z ul. Kolejową i ul. Królowej Jadwigi w Nowym Targu przesyłam w załączeniu kopię odpowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znak: O.KR.Z-2.4080.3.51.2019.RZ z dnia 08.10.2019 r. potwierdzające stanowisko tut. Urzędu w tej sprawie.

Załącznik:
Kopia odpowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 08.10.2019 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE