RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 53
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Marek Fryźlewicz
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: GKiOŚ.3037.1.10.2019
Nowy Targ, dnia 07.08.2019 r.
 

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację w zakresie dotacji na wymiany kotłów c.o. na terenie miasta Nowy Targ.

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną podczas Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 29 lipca 2019 roku, uprzejmie informuję, że obecnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ realizuje cztery programy dofinansowania do wymiany starych i nieekologicznych mediów grzewczych na nowoczesne i proekologiczne kotły c.o. oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

Gmina Miasto Nowy Targ w ramach złożonych dwóch wniosków o dofinansowanie pozyskała na przełomie 2017 i 2018 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPOWM) środki unijne na wymianę kotłów c.o. dla mieszkańców naszego miasta. Całkowita wartość tych dwóch dużych projektów wynosi 2 690 995,02 zł. W ramach podpisanych umów o przyznanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie zmodernizowanych 225 budynków w naszym mieście, a inwestycje te muszą zostać zakończone i rozliczone do września 2020 roku. W chwili obecnej trwa realizacja inwestycji przez mieszkańców w ramach przedmiotowych programów unijnych. Za procedury i wymagania odpowiada Instytucja Zarządzająca RPOWM, a nie Urząd Miasta Nowy Targ.

Ponadto pragnę poinformować, że pismem z dnia 23 lipca br. wnioskowałem do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o zwiększenie alokacji środków dotacyjnych w Subregionie Podhalańskim, ponieważ 8 lipca br. Marszałek poinformował w piśmie, że nasz wniosek nr RPMP.04.04.02-12-0264/18, po jego pozytywnej ocenie przez Instytucję Zarządzającą RPOWM, został umieszczony na 4 miejscu listy rezerwowej (Ząłącznik Nr 1 do uchwały Nr 1146/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.). Uniemożliwia to obecnie skorzystanie z przedmiotowego programu dofinansowania, a zapisy Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego (POPWM) nakładają na nasze samorządy konkretne działania inwestycyjno-dotacyjne, które bez udzielonego wsparcia zewnętrznego nie są możliwe do zrealizowania.

Z tego względu aby możliwe było przynajmniej częściowe dofinansowanie mieszkańców uwzględnionych w ww. wniosku o dotację z UE (189 inwestycji), w dniu 15 maja br. wychodząc naprzeciw głosom Radnych Miasta Nowy Targ i mieszkańców miasta uruchomiłem dodatkowe wsparcie finansowe dla mieszkańców w postaci przyjętych Zarządzeń Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr 0050.Z.75.2019 oraz Nr 0050.Z.76.2019. Udzielana dotacja z budżetu miasta dla jednej nieruchomości to 5 tysięcy złotych do modernizacji kotłowni na gaz z sieci oraz do podłączenia budynku mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zatem nieprawdą jest, że mieszkaniec w br. otrzymuje dotację w wysokości 8 tysięcy zł do modernizacji kotłowni na sieć ciepłowniczą. Obecnie trwa podpisywanie umów z mieszkańcami w ramach dotacji uruchomionych 15 maja 2019 r. z budżetu ze względu na brak uzyskania dotacji ze środków unijnych. Proszę mieć również na względzie, że mieszkańcy mają możliwość składania indywidualnych wniosków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Rządowego Programu "Czyste Powietrze".

Należy przy tym pamiętać, że Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego oraz istniejące programy dofinansowania w zakresie modernizacji kotłowni określają inwestycje priorytetowe. Tam gdzie budynek mieszkalny może zostać podłączony do sieci ciepłowniczej nie ma możliwości starania się o dotację na modernizację kotłowni na nowoczesną gazową lub na mniej ekologiczne paliwa stałe. Natomiast tam gdzie budynek mieszkalny ma możliwość podłączenia do sieci gazowej, a nie ma możliwości w najbliższej perspektywie wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej, należy wnioskować o dotację na gaz z sieci. Dopiero tam gdzie nie ma sieci ciepłowniczej oraz sieci gazowej, mieszkaniec może starać się o dotację do wymiany kotłów na nowoczesne paliwa stałe (np. pellet).

Niezrozumiałym jest natomiast fakt negowania przez Pana inwestycji miejskich w zakresie rozwoju sieci ciepłowniczej oraz wykonywanych od 2018 roku pierwszych przyłączy budynków mieszkalnych do tego najbardziej proekologicznego źródła ciepła. W przypadku kiedy sieć ciepłownicza jest traktowana jako najbardziej ekologiczna, Pan zakłada, że nie ma ona żadnego uzasadnienia ekologicznego ani ekonomicznego. Szkoda, że Pan jako mój poprzednik nie wykorzystał tego znacznego potencjału w walce z niską emisją i nie zapewnił mieszkańcom możliwości przyłączania budynków mieszkalnych jednorodzinnych do sieci ciepłowniczej. Również fakt negowania przez Pana jako Radnego Miasta Nowy Targ wysokości dotacji udzielanych obecnie z budżetu miasta przez nasz samorząd jest niezrozumiały w sytuacji gdy w latach 2006-2009 miasto udzielało z budżetu dotacje w wysokości od 1 500 do 4 500 zł.

Z rozmów z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski o dotacje nie wynika aby, jak Pan to ujął, wysokość dotacji budziła ich irytację. Wręcz przeciwnie - mieszkańcy są zadowoleni, a procedury przy udzielanych dotacjach z budżetu są uproszczone w stosunku do procedur wynikających z realizacji i rozliczania środków unijnych z RPOWM, czy też rządowego programu "Czyste Powietrze".

Chcę również nadmienić, że na rozwój oraz modernizację sieci ciepłowniczej pozyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 10 milionów złotych, wynikiem czego, jak zapewne Pan zauważył, są niedawno rozpoczęte prace inwestycyjne w ul. Na Równi, ul. Krzywej, ul. Parkowej i na Placu Słowackiego.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:
- Pan Grzegorz Luberda - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
- Pani Stanisława Szołtysek - Sekretarz Miasta Nowy Targ.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE