RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 87
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Lesław Mikołajski
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7223.30.2019
Nowy Targ, 02.08.2019 r.
 

Sprawa: przesunięcie przejścia dla pieszych na ul. Grel w rejonie posesji nr 9 w Nowym Targu

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 29.07.2019 r., w sprawie przesunięcia przejścia dla pieszych na ul. Grel w rejonie posesji nr 9 w Nowym Targu uprzejmie informuję, że zostanie przeprowadzona wizja w terenie z udziałem Urzędu Miasta Nowy Targ oraz Komendy Powiatowej Policji, mieszkańców i zainteresowanych osób w celu przesunięcia przedmiotowego przejścia dla pieszych. Termin zwołania komisji zostanie określony po ustaleniu kręgu zainteresowanych mieszkańców oraz sposobu ich powiadomienia. O terminie wizji zostanie Pan powiadomiony odrębnym pismem.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ


 

  Pan Lesław Mikołajski
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7223.30.2019
Nowy Targ, 09.09.2019 r.
 

Sprawa: przesunięcie przejścia dla pieszych na ul. Grel w rejonie posesji nr 9 w Nowym Targu

W uzupełnieniu mojej odpowiedzi znak: DiT.7223.30.2019 z dnia 02.08.2019 r. w sprawie przesunięcia przejścia dla pieszych na ul. Grel w rejonie posesji nr 9 w Nowym Targu uprzejmie informuję, że na przeprowadzonej wizji w terenie w dniu 29.08.2019 r. komisja w której uczestniczyli również mieszkańcy, zaproponowała podjęcie działań mających na celu zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych w kierunku wschodnim (bliżej metalowych schodów), które będzie prowadziło wprost na „drogę na wały”. Jednocześnie taka zmiana będzie wiązała się z likwidacją obecnego przejścia dla pieszych przed posesją nr 9 oraz ewentualną zmianą lokalizacji przystanku autobusowego.

W związku z powyższym niezbędne będzie opracowanie i zatwierdzenie nowej organizacji ruchu dla tego odcinka. Z uwagi na ilość wniosków wpływających do Urzędu w zakresie zmiany organizacji ruchu, projekty zlecane są w pakietach. Wykonanie przedmiotowego projektu zostanie ujęte przy najbliższym zleceniu w bieżącym roku. Projekt przed złożeniem do zatwierdzenia zostanie przedstawiony do opinii Komendzie Powiatowej Policji. Następnie po pozytywnym zatwierdzeniu projektu zmiany organizacji ruchu, oznakowanie zostanie zamontowane w najbliższym możliwym terminie.

Pozostałe wnioski przedstawione przez mieszkańców będą brane pod uwagę również na etapie sporządzania nowej organizacji ruchu lub na etapie wykonywania dokumentacji technicznej rozbudowy skrzyżowania.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE