RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Lesław Mikołajski
Radny Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7021.4.69.2019
Nowy Targ, 12.08.2019 r.
 

Sprawa: remont drogi ul. Ustronie na odcinku około 250 m od skrzyżowania z ul. św. Anny.

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ, w dniu 29.07.2019 r., w sprawie jw., uprzejmie informuję, że obecnie możliwe jest jedynie utrzymuje przejezdność tego odcinka ulicy Ustronie, natomiast zakres robót, który Pan sugeruje do wykonania, uzasadniony z punktu widzenia potrzeb zarówno mieszkańców jak i technicznych kwalifikuje to zadanie do wykonania w ramach miejskich inwestycji.

W pierwszej kolejności należy jednak dokonać rozbiórki budynku usytuowanego przy ul. Ustronie 8. W związku z tym od dnia zakupu przedmiotowego budynku podjęto intensywne działania w tym zakresie. Z uwagi na fakt, że nieruchomość ta znajdowała się w Gminnej Ewidencji Zabytków prowadzonej dla Miasta Nowy Targ Burmistrz Miasta Nowy Targ zobligowany był do uzgodnienia zamiaru przeprowadzenia wszelkich prac zgłaszanych w Starostwie Powiatowym – w tym przypadku rozbiórki z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie. W odpowiedzi na wniosek dotyczący uzgodnienia prac rozbiórkowych Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał informację, iż ustawa o ochronie zabytków została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, jako że zapis w § 22 może być niekonstytucyjny, gdyż ogranicza prawo własności dla właścicieli takich obiektów ze względu właśnie na wymagane uzgodnienie z konserwatorem przeprowadzania wszelkich prac przy takich obiektach (budynkach, drzewach, kapliczkach itd.) i w związku z powyższym wstrzymał wszelkie uzgodnienia do czasu orzeczenia Trybunału. Aby zapobiec ewentualnym trudnościom przy złożeniu wniosku do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz celem przyspieszenia rozbiórki ww. budynku, wystąpiono do Konserwatora o wyłączenie przedmiotowej nieruchomości z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Po wyłączeniu karty z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków ww. obiektu, o czym poinformował Kierownik Delegatury w Nowym Targu, pismem z dnia 12 lipca br., w dniu 7 sierpnia br. został złożony wniosek do Starosty Nowotarskiego o pozwolenie na rozbiórkę przedmiotowego budynku. Po otrzymaniu pozwolenia przedmiotowy budynek zostanie niezwłocznie rozebrany.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE