RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 86
Odpowiedź na Interpelację
  Szanowna Pani Ewa Pawlikowska
Radna Miasta Nowy Targ
Nasz znak: RUiGN.I.0003.1.2019
Nowy Targ, dnia 12.08.2019 r.
 

Dotyczy: interpelacji złożonej na sesji Rady Miasta w dniu 29 lipca 2019 r. w sprawie budowy ul. Zalewowej

W odpowiedzi na Pani interpelację uprzejmie informuję, że ulica Zalewowa przewidziana jest do realizacji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Przypomnę, że w zeszłym roku zakończyły się prace projektowe pn. „Rozbudowa ul. Zalewowej w Nowym Targu”. Na wniosek Burmistrza Miasta Starosta Nowotarski w dniu 25 września 2019 r. wydał decyzję nr Z-11/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Od tej decyzji zostało wniesione odwołanie. Wojewoda Małopolski po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego decyzją z dnia 25.04.2019 r. uchyla w całości zaskarżoną decyzję i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Obecnie Starosta Nowotarski ponownie prowadzi postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Informuję również, że niezależnie od powyższych działań Urząd Miasta negocjuje z zainteresowanymi mieszkańcami tej ulicy kwestie wykupu terenu pod przyszły pas drogowy ul. Zalewowej.

Zwracam też uwagę, że sięgacz od ul. Kowaniec obok Kościoła, o którym Pani wspomina w swojej interpelacji nie był realizowany jako odrębna inwestycja drogowa. Po realizacji kanalizacji sanitarnej została przez wykonawcę robót odtworzona nawierzchnia drogi po śladzie istniejącej, wyodrębnionej geodezyjnie drogi, co było już wyjaśniane. Nie można zatem porównywać tych dwóch dróg, gdyż droga od ul. Kowaniec istnieje w terenie i w mapach od lat a ul. Zalewowa została wyznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 30 Podmieścisko - Stawiska w zdecydowanej większości po gruntach prywatnych.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
Do wiadomości:
- Sekretarz miasta
ww

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE