RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72
Odpowiedź na Interpelację
  Pani Ewa Pawlikowska
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Nasz znak: DiT.7021.4.60.2019
Nowy Targ, 07.08.2019 r.
 

Sprawa: budowy kanalizacji sanitarnej i nowej nawierzchni drogi na ul. Kowaniec za kościołem.

 

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ, w dniu 29.07.2019 r., w sprawie robót budowlanych na drodze bez nazwy bocznej do ul. Kowaniec za kościołem informuję:

 1. W odpowiedzi na poprzednią interpelację podano jedynie, w celu jednoznacznego określenia ciągu drogi, działki które według posiadanej ewidencji gruntów należą do Urzędu Miasta Nowy Targ jako działki drogowe. Nie określono natomiast całego obszaru realizacji inwestycji.
 2. Działki ew. nr 9660/3, 9117, 9118/6 nie należą do Gminy Miasto Nowy Targ. W działkach tych umieszczono kanały i studnie kanalizacji sanitarnej. Na części dz. ewid. nr 9660/3 odtworzono również nawierzchnię asfaltową drogi, zgodnie z jej poprzednim przebiegiem. W kosztorysach nie podano odrębnych wartości robót wykonanych na poszczególnych działkach.
 3. Realizacja kanału w działce nr ew. 9118/6 - odcinek sieci, który umożliwi przyłączenie planowanych do realizacji budynków na sąsiednich działkach, położonych zgodnie z MPZP Nowy Targ 25 w terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Budowa tego typu odcinków jest standardowym działaniem spółki, prowadzonym między innymi na Marfianej Górze, Gazdach czy Al. Tysiąclecia. Taka budowa sieci umożliwia bezproblemowe przyłączanie mieszkańców i pozwala na szybką realizację efektu ekologicznego. Budowa kanalizacji była planowana w latach 2010 – 2014, terminowe osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego okazało się sporym problemem, chociażby podczas realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych projektu: „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”.
 4. W trakcie realizacji budowy kanału wykonawca prac wystąpił z wnioskiem o zmianę odtworzenia nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi miejskiej na dz. nr ew. 9657 (pomiędzy studniami S4-S13 zgodnie z oznaczeniami w PZT) z zapewnieniem, że zmiana typu nawierzchni nie spowoduje wzrostu kosztów związanych z odtworzeniem nawierzchni. Z punktu widzenia MZWiK, zamiana taka wydawała się korzystna, ponieważ eliminowała potencjalny problem układania częściowo uszkodzonych płyt, a wydawało się, że podniesienie jakości nawierzchni bez podniesienia kosztów, było efektem pożądanym przez wszystkich.
  Zarządca drogi decyzją DiT.7230.16.2017 z dnia 07.05.2019 wyraził zgodę na zaproponowaną zmianę odtworzenia nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnie asfaltową.
 5. Droga miejska na dz. nr ew. 9657 przed realizacją budowy kanału posiadała różne typy nawierzchni: asfaltową, z pełnych płyt betonowych oraz płyt betonowych ażurowych. Do przetargu przyjęto: odtworzenie nawierzchni asfaltowej – dolny odcinek drogi miejskiej – 386,52m2 (odc. od wpięcia do kanału w drodze na Długą Polane do studni S4 zgodnie z oznaczeniami w PZT), odtworzenie nawierzchni z nowych płyt ażurowych (odcinek na którym wykonawca zawnioskował zmianę) – 380,00m2, nawierzchnia z płyt betonowych - odzysk w ilości 45,60m2 dotyczy odtworzenia istniejącej nawierzchni w drodze dojazdowej.
 6. Skarbnik Miasta nie nadzorował i nie uczestniczył w procesie budowlanym budowy kanalizacji sanitarnej.
 7. Do przetargu przyjęto odtworzenie nawierzchni w drogach miejskich zgodnie z decyzją wydaną na etapie prac projektowych – nawierzchnia asfaltowa oraz z płyt ażurowych (nowych) z odwodnieniem liniowym oraz poprzecznym. Rodzaj nawierzchni został zmieniony na wniosek wykonawcy robót, o czym pisano powyżej. Kwota dofinansowania stanowi koszt związany z odtworzeniem nawierzchni poza śladem budowy kanału wraz z odwodnieniem liniowym na całym odcinku (powyżej studni S4) drogi miejskiej (dz. nr ew. 9051/2, 9660/7, 9657 ) i jest częścią kosztów odtworzenia nawierzchni. Kwota dofinansowania w żaden sposób nie była związana z rodzajem robót odtworzeniowych, ale z ich zakresem. Porozumienie o wysokości dofinansowania zostało podpisane w dniu 15 października 2018 r, podczas gdy wniosek o zmianę rodzaju nawierzchni wykonawca złożył w dniu 24.04.2019 r.
 8. Koszt związany z odtworzeniem nawierzchni z płyt ażurowych nie wszedł w koszt budowy nowej nawierzchni asfaltowej. Zamiast kosztu odtworzenia nawierzchni z płyt ażurowych mamy koszt odtworzenia nawierzchni asfaltowej. Koszt nawierzchni asfaltowej nie przekroczył ceny ofertowej odtworzenia nawierzchni z płyt ażurowych.
 9. Całkowity koszt odtworzenia nawierzchni po zmianie decyzji odtworzenia (na całej długości nawierzchnia asfaltowa ) wraz z pozostałymi drogami: po stronie UM netto 73 892,95zł ( brutto 90 888,33zł), po stronie MZWiK netto 90 838,59 zł (brutto 111 731,59zł). Zmiana odtworzenia nawierzchni nie spowodowała wzrostu kosztów prac związanych z odtworzeniem nawierzchni po robotach montażowych. Zgodnie z kosztorysem ofertowym koszt odtworzenia nawierzchni drogi miejskiej i drogach dojazdowych to kwota netto 167 687,71zł. Po rozliczeniu kosztorysem powykonawczym, koszt prac związanych z odtworzeniem nawierzchni to kwota netto 164 649,14zł.
 10. Długość odcinka od ostatniego zjazdu do ostatniego domu to ok. 68m. Nie jest to jednak koniec drogi ponieważ ma ona swój dalszy ciąg.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE