RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 55
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Paweł Liszka
Radny Miasta Nowy Targ
AiK.0003.8.2019.S
Nowy Targ, 09.08.2019 r.
 

dotyczy: wykorzystania urlopów przez Burmistrza Miasta i Zastępców Burmistrza.

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Nowy Targ w dniu 29.07.2019 r. w sprawie wykorzystania urlopów przez Burmistrza Miasta i Jego Zastępców informuję, iż w związku z upływem kadencji należny mi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za lata 2017 i 2018 wyniósł 25.284,12 zł brutto. Od kwoty tej zgodnie przepisami prawa zostały potrącone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy, w związku z czym wypłacony został ekwiwalent pieniężny w faktycznej wysokości 16.462,84 zł. Kwota dochodów brutto, w tym kwota wypłacona z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest wykazywana w składanych przeze mnie, powszechnie dostępnych oświadczeniach majątkowych.

Informuję również, że w przypadku Zastępców Burmistrza Miasta, nie został im wypłacony ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, bowiem upływ kadencji Burmistrza Miasta Nowy Targ nie miał wpływu na ciągłość ich stosunku pracy. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wypłacony zostałby tylko i wyłącznie w przypadku odwołania Zastępców, co też nie miało miejsca.

Odnosząc się z kolei do Pana pozostałych zapytań - pkt. od 1 do 3, przypominam Panu, że zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu Miasta Nowy Targ: "Interpelacje dotyczą spraw miejskiej wspólnoty o zasadniczym charakterze."

Pana pytania w żaden sposób nie można zakwalifikować jako pytania o charakterze interpelacji. Mają one na celu wyłącznie wywołanie bezprzedmiotowej polemiki, w związku z czym pozostaną one z mojej strony bez odpowiedzi.

Jeszcze raz Pana informuję, że ze względu na natłok obowiązków, wynikających z pełnienia swojej funkcji nie miałem możliwości, by wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy za 2017 r. w terminie do 30 wrzenia 2018 r.

Zwracam Panu natomiast uwagę, że w czasie kiedy według Pana miałem przebywać na urlopie wypoczynkowym, świadczyłem pracę na rzecz Miasta. Jako Burmistrz Miasta mam nienormowany czas pracy, wobec czego pracę wykonuję również w dni ustawowo wolne od pracy, jak choćby w minioną niedzielę w czasie całodniowych uroczystości związanych ze stuleciem Związku Podhalan.

Proszę sobie zatem odpowiedzieć na pytanie czy lepiej bym wykorzystał urlop wypoczynkowy czy wykonywał na bieżąco swoje zadania z racji pełnienia przeze mnie funkcji Burmistrza.

Odpowiadając na pytanie czy plan urlopów funkcjonuje w Urzędzie Miasta Nowy, informuję Pana, że zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy plan urlopu jest zawsze sporządzany na początku każdego roku. Dodać należy, iż obowiązek sporządzania planu urlopów był już kontrolowany przez właściwe organy, które nie dopatrzyły się nieprawidłowości w zakresie wykorzystywania przez pracowników urlopów wypoczynkowych.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE