RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 52
Odpowiedź na Interpelację
  Pan Paweł Liszka
Radny Miasta Nowy Targ
Nowy Targ, dn. 9 sierpnia 2019 r.
Nasz znak: KSiP.0541.107.2019
 

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację z dn. 29.07.2019 r., dotyczącej poniesionych kosztów w związku z organizacją dwóch wydarzeń - Przywitania Lata i Pikniku Jeździeckiego.

Przywitanie Lata 21 czerwca 2019 r. ( impreza o statusie imprezy masowej):

 1. Występy Artystów: SARSA, AFROMENTAL, OSTATNI W RAJU, MAG BALAY + Dj i Konferansjer
  Łączna kwota : 88 760,00 zł (brutto)
 2. ZAiKS - Łączna kwota : 8 979,00 zł (brutto)
 3. Infrastruktura techniczna (scena, oświetlenie, nagłośnienie, 3 x telebim, koszt prądu i obsługa elektryka )
  Łączna kwota : 50 328,30 zł (brutto)
 4. Koszty wynikające z wymagań zawartych w riderach Artystów (usługa cateringowa i gastronomiczna dla Artystów, Ochotniczej Straży Pożarnej i obsługi technicznej, usługa hotelowa oraz wynajęcie namiotów na garderoby).
  Łączna kwota : 10 377,00 zł (brutto)
 5. Koszty zabezpieczenia imprezy wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (firma ochroniarska , barierki ochronne, toalety, Pogotowie Ratunkowe)
  Łączna kwota : 15 523,46 zł (brutto)
 6.  Promocja wydarzenia ( plakaty, ulotki, banery, reklama prasowa, publikacje w lokalnych mediach internetowych oraz w mediach społecznościowych - FUNPAGE, FB)
  Łączna kwota : 5551,00 zł (brutto)

Całkowity koszt imprezy Przywitanie Lata wynosi: 179 518,76 zł brutto
Środki pozyskane od Sponsorów : 25 000,00 zł brutto
Koszty imprezy poniesione z budżetu miasta: 154 518,76 zł brutto
Wydatki zostały zapłacone z rozdziału 75075 paragrafy 4300,4260,4170.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród mieszkańców jak i przyjezdnych turystów. Odzwierciedla to frekwencja w dniu imprezy, kiedy to na nowotarskim rynku zgromadziły się tłumy widzów. O popularności wydarzenia świadczy również wydźwięk materiałów udostępnianych poprzez media społecznościowe (oficjalna strona wydarzenia na facebooku), gdzie liczba odbiorców wyniosła 92,2 tysiąca osób a czynnie w dyskusję zaangażowało się 4,6 tys. osób. Statystyki uzyskane z Wydarzenia "Przywitanie Lata" na facebooku, przedstawiają również duże zainteresowanie wydarzeniem poza obszarem Miasta Nowy Targ. Bezpośredni wpływ ma na to angażowanie zespołów o ogólnopolskim zasięgu, cieszących się dużą popularnością oraz profesjonalna infrastruktura (scena, telebimy, nagłośnienie, oświetlenie, zaplecze gastronomiczne zlokalizowane na płycie rynku itp.) Posty sponsorowane opublikowane m.in. na oficjalnym fanpage`u miasta miały średni zasięg rzędu 24,913 tys. oraz średnią liczbę wyświetleń wynoszącą 64,683 tys.

"Przywitanie Lata" organizowane jest przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji we współpracy z MOK, od roku 2015 zawsze pod koniec roku szkolnego. Biorąc pod uwagę rosnącą z roku na rok popularność tego wydarzenia, możemy mówić o stałym wpisaniu go w kulturalny kalendarz miasta.


Rysunek 1 "Przywitanie Lata" z lotu ptaka na nowotarskim rynku (foto: M. Adamowski)

 

Piknik Jedziecki- otwarta impreza na lotnisku w Nowym Targu
"AGRO-HIPO-SPORTO-EDUKACJA"

Piknik Jeździecki odbył się w niedziele 21 i 28 lipca 2019r..
Równocześnie w okresie 21-28 lipca codziennie przez 8 dni w godzinach 10.00-18.00, dzieci i młodzież mogły korzystać z bezpłatnych przejażdżek na kucykach i hucułach.

Organizatorzy imprezy:

 • Urząd Miasta Nowy Targ
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Stowarzyszenie Hodowców Małopolskich Koni Wyścigowych
 • Podhalańskie Stowarzyszenie Jeździecki PRO NATI
 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Źródło finansowania Pikniku - budżet Miasta Nowy Targ:

 1. Dotacja w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu dla Podhalańskie Stowarzyszenie Jeździecki PRO NATI
  Łączna kwota 4 500 zł (brutto)
  dział 926 rozdział 92605 par. 2360
 2. Koszty zorganizowania pokazowych wyścigów koni i hucułów oraz bezpłatnych przejażdżek dla dzieci i młodzieży łącznie z kosztami transportu oraz koszty noclegów i wyżywienia dla opiekunów oraz instruktorów kucyków (w okresie 21-28 lipca) a także nagród dla uczestników
  Łączna kwota: 19 000 zł (brutto)
  dział 851 rozdział 85154 par. 4300
 3. Promocja Pikniku (plakaty, reklama prasowa, publikacje w lokalnych mediach internetowych oraz w mediach społecznościowych - FUNPAGE, FB)
  Łączna kwota: 1 920,90 zł (brutto)
  dział 926 rozdział 92605 par. 4300
 4. Koszty zabezpieczenia imprezy otwartej (ubezpieczenie, toalety, Pogotowie Ratunkowe)
  Łączna kwota: 2 113,04 zł (brutto)
  dział 926 rozdział 92605 par. 4300
 5. Wyżywienie dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
  Łączna kwota: 500,00 zł (brutto)
  dział 926 rozdział 92605 par. 4300
 6. Nagrody dla właścicieli powozów uczestniczących w pokazowych wyścigach (pasza dla koni w workach)
  Łączna kwota: 1 450,12 zł (brutto)
  dział 926 rozdział 92605 par. 4300

Inne źródła finansowania Pikniku:

 • budżet Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - w ramach projektu, którego wnioskodawcą było Stowarzyszenie Hodowców Małopolskich Koni Wyścigowych oraz środków Sejmiku Województwa Małopolskiego
  kwota - 22 800 zł
 • Podhalańskie Stowarzyszenie Jeździecki PRO NATI - wkład własny finansowy i praca społeczna przy organizacji imprezy
 • sponsorzy - wkład finansowy na nagrody dla laureatów kwota 2 760 zł, bezpłatne wypożyczenie 200 szt. barierek ochronnych na okres 8 dni oraz bezpłatne użyczenie samochodu skrzyniowego służącego na potrzebę sceny

Koszty imprezy poniesione z budżetu miasta: 24 984,06 zł brutto
plus dotacja: 4 500,00 zł brutto

Koszty poniesione przez Urząd Marszałkowski 22 800,00 zł brutto
Środki pozyskane od Sponsorów : 2 760,00 zł brutto

Piknik Jeździecki został zorganizowany przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ we współpracy z wyżej wymienionymi podmiotami. Po raz trzeci na nowotarskim lotnisku liczni mieszkańcy Miasta i turyści mogli podziwiać emocjonujące wyścigi koni i hucułów oraz powozów konnych. Na starcie stanęło 50 koni, 10 kłusaków oraz 20 zaprzęgów konnych .

Z bezpłatnych przejażdżek na kucykach i hucułach w dniach 21-28 lipca 2019r. skorzystało około 1 700 dzieci i młodzieży.

Popularność tego wydarzenia pokazuje również wydźwięk materiałów udostępnianych poprzez media społecznościowe. Promocja wydarzenia na portalu Facebook obejmowała trzy sponsorowane posty, których zasięg osiągnął odpowiednio 34 712, 31 599 i 13 168 odbiorców, a liczba wyświetleń wyniosła 86 718, 77 060 i 24 342. Utworzone na Facebook wydarzenie "Piknik Jeździecki" miało 9 200 odbiorców.

Obydwa wskazane wydarzenia zostały zaplanowane w budżecie Miasta na rok 2019.

Otrzymują:
1. Adresat
2.a/a
Do wiadomości:
1. Grzegorz Luberda, Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE