RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 62
Odpowiedź na Interpelację
  Sz. P. Agata Michalska
Radna Rady Miasta Nowy Targ
Znak: AiK.0003.7.2019.S
Nowy Targ, 05.07.2019 r.
 

Sprawa: Odpowiedź na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2019 r. w sprawie drogi dojazdowej do osiedla Szuflów.

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie drogi dojazdowej do osiedla Szuflów uprzejmie informuję, że Gmina Miasto Nowy Targ mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców w dniu 14 czerwca 2016 r. rozpoczęła procesy opracowania dokumentacji. Odbyły się również spotkania z mieszkańcami osiedla i ostatecznie wypracowano przebieg drogi. Obecnie jest opracowywana kompleksowa dokumentacja projektowa odcinka przedmiotowej drogi od ul. Kowaniec do wysokości „Hotelu Góralski Raj”. To najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny, około 500 metrowy, odcinek przedmiotowej drogi. W Starostwie Powiatowym w Nowym Targu został złożony wniosek dla tego zakresu o wydanie stosownej decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej. Projekt budowlany stanowiący załącznik do wniosku przewiduje jednostronny chodnik szer. 2,0m oraz jezdnię asfaltową dwukierunkową o szer. ok. 5,5m. Na potrzeby odwodnienia drogi zaprojektowano na całej długości nowy kolektor kanalizacji deszczowej i studzienki ściekowe. Uwzględniono nowe oświetlenie uliczne. Ujęto w projekcie przebudowę dwóch skrzyżowań (z ul. Kowaniec i drogą lokalną), budowę kosztownych murów oporowych, likwidację kolizji z innymi sieciami, przebudowę (wraz ze studnią) lokalnego wodociągu, rozbiórkę ogrodzeń, wycinkę drzew. Wprowadzona będzie nowa stała organizacja ruchu. W III kwartale tego roku powinna być wydana decyzja ZRID i gotowa pełna dokumentacja projektowa w tym kosztorys inwestorski, który określi wstępny koszt robót budowlanych. Biorąc pod uwagę również konieczność wypłaty odszkodowań za przejmowane pod drogę nieruchomości wydatki związane z już zaplanowanym do wykonania zakresem drogi na osiedlu Szuflów będą poważnym obciążeniem finansowym dla budżetu gminy. Dlatego po uzyskaniu dokumentacji Gmina Miasto Nowy Targ przystąpi do pozyskania środków na dofinansowanie zadania z „Funduszu Dróg Samorządowych” lub innych źródeł. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla II odcinka może nastąpić po zakończeniu robót budowlanych dla I odcinka, którego czas realizacji jest uzależniony od terminu uzyskania ww. dofinansowania.

Kanalizacja sanitarna została wybudowana od ul. Kowaniec na długości ok. 600m. Dalsza jej rozbudowa będzie realizowana przez MZWiK w Nowym Targu Sp. z o. o.. Zakład ten na bieżąco analizuje sytuację i w zależności od zapotrzebowania i ekonomicznego uzasadnienia co roku rozbudowuje sieć kanalizacji sanitarnej ze swoich środków finansowych. Warto mieć na uwadze, że budowa sieci kanalizacyjnej w tak trudnym, górzystym terenie jest bardzo kosztowna i czas zwrotu takiej inwestycji jest bardzo długi, a jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, po wybudowaniu sieci i tak nie wszyscy chcą do niej się podłączyć. Dlatego Zarząd MZWiK podejmując decyzje o rozbudowie sieci musi brać również pod uwagę późniejsze przychody od odbiorców i w kalkulacji uwzględniać późniejszą wynikową cenę świadczonych usług.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. Przewodniczący Rady Miasta – do wiadomości.
3. Sekretarz Miasta.
4. FPiI a/a.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE