RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 72
Odpowiedź na Interpelację
Pan
Szymon Fatla
Radny Rady Miasta 
Nowy Targ

 

Nasz znak: O.4424.19.2019

 

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego przekazaną w trakcie Sesji Rady Miasta Nowego Targu w dniu 24 czerwca br. w sprawie dostępności urządzeń rekreacyjno-sportowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowym Targu uprzejmie informuję, co następuje:

  1. obiekty rekreacyjno-sportowe w okresie wakacji dostępne są dla ogółu mieszkańców chociaż w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3 mogą wystąpić czasowe (godzinowe) ograniczenia w ogólnym korzystaniu, a wynikające z priorytetowo organizowanych tam zajęć przez zatrudnionych Animatorów Sportu dla zorganizowane przez nich grup zajęciowych. Korzystanie z urządzeń sportowych zewnętrznych na terenie szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ odbywać się powinno na zasadach określonych w regulaminie takich obiektów. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowym Targu pracować będzie 2 Animatorów sportu.

  2. większość obiektów rekreacyjno-sportowych w nowotarskich szkołach podstawowych posiada kilka urządzeń sportowo-rekreacyjnych stąd wskazane powyżej czasowe ograniczenie nie powinny w dużym stopniu wpływać na możliwość korzystania przez mieszkańców naszego miasta niezorganizowanych w grupy. Czasami korzystanie z urządzeń wymagało będzie sprawdzenia czy w danej godzinie obiekt nie jest zarezerwowany dla zorganizowanych grup mieszkańców.

  3. w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Kowaniec obiekty rekreacyjno-sportowe zewnętrzne przez cały okres wakacji udostępniane są od poniedziałku do piątku w  godzinach od 8 do 15.00 oraz w godzinach południowych. W miesiącu czerwcu br. po południu czynne będą godzinach pracy animatorów czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 19.30, w soboty i niedziele od godz.15.00 do 20.00 .W  miesiącu lipcu i sierpniu br. animatorzy sportu udostępniają obiekty od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 20.00,w soboty i niedziele od 15.00 do 20.00.

  4. korzystanie z ogólnodostępnych dla mieszkańców obiektów szkół, które w okresie wakacji z mocy prawa nie funkcjonują wiąże się z stałą koniecznością czuwania nad sprawnością urządzeń dla ich bezpieczeństwa i pracą pracowników. W dniu 11  czerwca br. na comiesięcznej naradzie z dyrektorami szkół przypomniałem odpowiedzialnym o obowiązkach w zakresie funkcjonalności obiektów rekreacyjno-sportowych w szkołach i ich bezpieczeństwie.

  5. dotychczas nikt z mieszkańców osiedla nie wnosił u zarządcy obiektu dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Targu jakichkolwiek uwag czy propozycji. To do dyrektora tejże szkoły należy przede wszystkim zarządzenie powierzonym mu mieniem i takie jego udostępnienie by odpowiadało na potrzeby środowiska, w którym szkoła funkcjonuje

  6. na terenie naszego miasta istnieje duża liczba ogólnodostępnych obiektów rekreacyjno-sportowych, w tym także przy funkcjonujących w Nowym Targu szkołach ponadpodstawowych i w ramach działalności Miejskiego Centrum Rekreacji i Sportu, z których chętni mogą korzystać nieodpłatnie lub jak w przypadku basenu kąpielowego odpłatnie.

 

Przekazując powyższe informuję dodatkowo, że w okresie wakacji podległe mi bezpośrednio służby dokonają oceny dostępności i stanu sanitarno-technicznego urządzeń jakie znajdują się na zewnątrz obiektów szkół. Tak więc czynić będziemy starania by wakacje dla dzieci i młodzieży przebiegły w naszym mieście tak jak w latach minionych w sposób bezpieczny i sprawny.

Wprowadził: Józef Bryś

Print

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE